Gerçek kişilerin fiil ehliyeti (Türkiye ve Azerbaycan hukukuyla karşılaştırmalı olarak)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-08-05

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Fiil ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle lehine haklar ya da aleyhine borçlar yaratabilme gücüdür. Hukukun insana hak ehliyetini vermesinin sebep ve hikmeti, insanın, bu hakların pasif bir şekilde hamili olarak kalması değil, bu haklar üzerinden bizzat tasarruf edebilmesi suretiyle bunlardan gerçek anlamda yararlanmasıdır. Kişiler fiil ehliyeti sayesinde hukukun pasif süjesi olmaktan çıkarak aktif süjesi haline gelmektedir. Her insanın biyolojik ve psikolojik gelişmesi eşit değildir. Bu nedenle de Türkiye ve Azerbaycan Hukukunda, bir kimsenin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için kanun koyucu tarafından öngörülmüş olan bazı şartlara sahip olunması gerekir. Bu sebeple, kişinin fiil ehliyetini kazanması için ergin olması, ayırt etme günce sahip olması ve kısıtlı olmaması gerekir. Fiil ehliyetinin şartlarının hepsinin bir kişide bulunup bulunmamasına göre kişiler, tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler ve tam ehliyetsizler şeklinde dört guruba ayrılırlar.
Capacity to act is the power to be able to create rights and debts in favor of or against person. Reason and cause of providing capacity to have rights by law is not only to remain as a passive holder of these rights by human, but also to benefit from these rights by appropriating them in real terms. With the capacity to act, persons become an active subject of law by moving away from being a passive subject of it.Biological and psychological development of each person is not equal. Therefore, to be able to have capacity to act in the laws of Turkey and Azerbaijan, that person must have some conditions stipulated by the law-maker. For this reason, person must be of full age, have power of judgment and must not be limited.Persons are divided into four groups such as full capacities, limited capacities, limited incapacities and full incapacities, according to the availability and unavailability of all the conditions of capacity to act.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Azerbaycan hukuku, Azerbaijan law, Fiil ehliyeti, Capacity to act, Gerçek kişiler, Real persons, Karşılaştırmalı hukuk, Comparative law, Türk hukuku, Turkish law

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mustafayev, A. (2013). Gerçek kişilerin fiil ehliyeti (Türkiye ve Azerbaycan hukukuyla karşılaştırmalı olarak). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.