Türk halk anlatmalarında süt

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Destan, masal, efsane, fıkra, halk hikâyesi vb. sözlü kültür ürünlerine halk anlatıları denmektedir. Halk anlatıları geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşamaya devam eden kültürel geleneğin sözlü olarak taşıyıcısı konumundadır. Geniş bir kültüre sahip olan Türkler, halk anlatılarında içerisinde halk bilimini de yaşatmaktadırlar. Halk bilimi aynı zamanda birçok kültürel değerleri (toplum bilim, dil bilim, edebiyat?) bünyesinde barındıran bir bilim dalının da adıdır desek her hâlde yanlış olmaz. Halk anlatıları, halkın geleneklerini, göreneklerini, duygularını, düşüncelerini nesilden nesile aktarımını da sağlayan metinlerdir. Toplumlar, anlatı geleneklerini oluştururken onların hayatını etkileyen, yaşamlarında önemli yer etmiş tüm unsur ve olayları da kullanmışlardır. Bu unsurlardan biri de hemen hemen her canlı için gerekli olan en temel besin maddesi olarak değerlendirilen "süt" tür. Gerek günümüzde gerekse yıllar öncesinden beri önemini ve gerekliliğini asla yitirmemiş, hayatımızın her alanında yer almış olan süt sadece halk mutfağıyla sınırlı kalmayıp halk anlatılarında, halk hekimliğinde, halk inanışlarında, mitolojide, tıpta, bayram ve törenlerde de Türk kültürünün bir parçası olarak yerini korumuştur.
Cultural products that epics, tales, legends, anecdotes, folk tale ; is called oral folk narratives. People's narratives today as in the past, continue to have spoken as a cultural tradition that is carrier. With a wide culture, the Türkish people, live People's science in folk narratives . People's science as well as many cultural values (society science, language science, literature etc. ) that incorporates a scientific name of a branch within each, or should we say it is. People's narratives; is a text that transmission the publics traditions, customs ,violation, thoughts, feelings on generation to generation. When you are composing a customs of Societies, the narrative is, in their lives that affect their lives and agree on important events and in all aspects. One of the factors in that almost every live that are required for the basic nutrient assessed as "milk" type. Today's need for many years and have been in advance of need and never feel, in every part of our lives that have been part of the milk is second only limited people, and the people not only narratives people medical sciences, people bliefs, mythology, and the people, in medicine and ceremonies, holiday, as part of a Turkish culture in its entirety.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Milk, Anecdote, Narratives, Tale, Epics, Fıkra, Halk hikayesi, Masal, Destanlar, Süt

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Doğru, M. (2013). Türk halk anlatmalarında süt. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.