Türk halk anlatmalarında süt

dc.contributor.advisorAlptekin, Ali Berat
dc.contributor.authorDoğru, Meral
dc.date.accessioned2014-12-11T13:22:44Z
dc.date.available2014-12-11T13:22:44Z
dc.date.issued2013
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDestan, masal, efsane, fıkra, halk hikâyesi vb. sözlü kültür ürünlerine halk anlatıları denmektedir. Halk anlatıları geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşamaya devam eden kültürel geleneğin sözlü olarak taşıyıcısı konumundadır. Geniş bir kültüre sahip olan Türkler, halk anlatılarında içerisinde halk bilimini de yaşatmaktadırlar. Halk bilimi aynı zamanda birçok kültürel değerleri (toplum bilim, dil bilim, edebiyat?) bünyesinde barındıran bir bilim dalının da adıdır desek her hâlde yanlış olmaz. Halk anlatıları, halkın geleneklerini, göreneklerini, duygularını, düşüncelerini nesilden nesile aktarımını da sağlayan metinlerdir. Toplumlar, anlatı geleneklerini oluştururken onların hayatını etkileyen, yaşamlarında önemli yer etmiş tüm unsur ve olayları da kullanmışlardır. Bu unsurlardan biri de hemen hemen her canlı için gerekli olan en temel besin maddesi olarak değerlendirilen "süt" tür. Gerek günümüzde gerekse yıllar öncesinden beri önemini ve gerekliliğini asla yitirmemiş, hayatımızın her alanında yer almış olan süt sadece halk mutfağıyla sınırlı kalmayıp halk anlatılarında, halk hekimliğinde, halk inanışlarında, mitolojide, tıpta, bayram ve törenlerde de Türk kültürünün bir parçası olarak yerini korumuştur.en_US
dc.description.abstractCultural products that epics, tales, legends, anecdotes, folk tale ; is called oral folk narratives. People's narratives today as in the past, continue to have spoken as a cultural tradition that is carrier. With a wide culture, the Türkish people, live People's science in folk narratives . People's science as well as many cultural values (society science, language science, literature etc. ) that incorporates a scientific name of a branch within each, or should we say it is. People's narratives; is a text that transmission the publics traditions, customs ,violation, thoughts, feelings on generation to generation. When you are composing a customs of Societies, the narrative is, in their lives that affect their lives and agree on important events and in all aspects. One of the factors in that almost every live that are required for the basic nutrient assessed as "milk" type. Today's need for many years and have been in advance of need and never feel, in every part of our lives that have been part of the milk is second only limited people, and the people not only narratives people medical sciences, people bliefs, mythology, and the people, in medicine and ceremonies, holiday, as part of a Turkish culture in its entirety.en_US
dc.identifier.citationDoğru, M. (2013). Türk halk anlatmalarında süt. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/964
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectMilken_US
dc.subjectAnecdoteen_US
dc.subjectNarrativesen_US
dc.subjectTaleen_US
dc.subjectEpicsen_US
dc.subjectFıkraen_US
dc.subjectHalk hikayesien_US
dc.subjectMasalen_US
dc.subjectDestanlaren_US
dc.subjectSüten_US
dc.titleTürk halk anlatmalarında süten_US
dc.title.alternativeA research on milk in Turkish folk narrativesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Meral Doğru.pdf
Boyut:
1.84 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: