Metabolik sendromlu hastalarda ve sağlıklı bireylerde serum visfatin düzeyleri ve paraoksonaz enzim aktivitelerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Metabolik sendromda ve sağlıklı bireylerde paraoksonaz aktiviteleri ile visfatin düzeylerini saptayıp; bu parametrelerin birbirleri ile ve metabolik sendrom tanı kriterleri ile ilişkileri olup olmadığını ortaya koymayı amaçladığımız çalışmamız 25 metabolik sendrom hastası ile 25 sağlıklı kontrol üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hasta ve kontrol gruplarının VKİ, bel çevresi, kalça çevresi, sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümleri ile serum glukoz, lipid, insülin, HbA1c ve visfatin düzeyleri ile HOMA-IR indeksleri ve PON1, ARE aktiviteleri belirlenmiştir. Metabolik sendromda PON1 ve ARE aktiviteleri sağlıklı bireylerden anlamlı olarak düşük bulunmuştur, ancak visfatin düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. PON1 aktiviteleri MS hastalarında özellikle kardiyovasküler hastalık riski belirlenirken değerlendirilmelidir. Visfatin ile obezite ve insülin rezistansı arasındaki ilişkiyi aydınlatmaya yönelik ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
We aimed to demonstrate paraoxonase activities and visfatin levels in patients with metabolic syndrome and healthy individuals and identify a probable relation between these parameters and metabolic syndrome criteria. Our study was performed on 25 patients with metabolic syndrome and 25 healthy individuals. BMI, wrist and hip circumferences, systolic and diastolic blood pressures and serum glucose, lipid, insulin, HbA1c and visfatin concentrations, HOMA-IR indexes and PON1, ARE activities of the patients and control groups were determined. PON1 and ARE activities were significantly decreased in metabolic syndrome and visfatin levels were similar in both groups. PON1 activities must be considered while determining cardiovascular disease risk. However further investigations are needed to identify the relation between visfatin and obesity and insulin resistance

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Metabolik sendrom, Paraoksonaz, Visfatin, Metabolic syndrome, Paraoxonase

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şenelmiş, A. (2009). Metabolik sendromlu hastalarda ve sağlıklı bireylerde serum visfatin düzeyleri ve paraoksonaz enzim aktivitelerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.