Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında CoQ10 takviyesinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Hemodiyaliz hastalarında CoQ10 seviyeleri azalmıştır ve sol ventrikül diyastolik fonksiyonları da bozuktur. Amacımız hemodiyaliz hastalarında CoQ10 takviyesinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine olan etkisinin tespit edilmesidir. Materyal ve metod: Çalışmaya Konya il merkezinde diyalize giren 22 hasta alındı. Hastaların diyalize girmediği günlerde bazal EKO'ları yapıldı. Hastalar çift kör olarak 2 gruba randomize edildi. Bir gruba 8 hafta boyunca günlük 200 mg CoQ10 verilirken diğer gruba da 8 hafta boyunca plasebo verildi. Bu 8 haftalık periyodun sonunda yine hastaların diyalize girmediği günlerde EKO'ları yapıldı. 4 haftalık arınma döneminden sonra ilk periyotta CoQ10 alan gruba 8 hafta boyunca plasebo, ilk periyotta plasebo alan gruba da 8 hafta boyunca 200 mg/gün CoQ10 verildi. Çalışmanın sonunda da EKO'lar yapıldı. Veriler SPSS 16.0 bilgisayar programına girildi. Normal dağılıma uyan bu verilerde Studet-t test kullanıldı ve CoQ10 tedavi grubu ile bazal değerler, plasebo grubu ile bazal değerler ve CoQ10 grubu ile plasebo grubu verileri karşılaştırıldı. P<0.05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: CoQ10 tedavi grubunda bazal değerlere göre İVS 1.25 ± 0.20'den 1.13 ± 0.16'ya, PW 1.06 ± 0.16'dan 0.98 ± 0.12'ye, LVSSÇ 3.14 ± 0.62'den 2.77 ± 0.67'ye, Ps VTI 11.93 ± 4.01'den 8.95 ± 3.79'a ve Pd VTI da 8.48 ± 2.38'den 6.80 ± 2.87'ye geriledi. Bu azalmalar istatistiki olarak anlamlı idi (p<0.05). Plasebo grubunda ise bazale göre İVS 1.25 ± 0.20'den 1.14 ± 0.21'e, LVSSÇ 3.14 ± 0.62'den 2.88 ± 0.61'e, Ps VTI 11.93 ± 4.01'den 8.37 ± 4.40'a gerilerken İVS Sm değeri 6.92 ± 1.15'den 7.70 ± 1.12'ye yükseldi. Bu değişiklikler de istatiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). CoQ10 ile plasebo grupları arasında ise RVSSÇ parametresinde p=0.017 ile anlamlı farklılık vardı. CoQ10 grubunda RVSSÇ daha fazla azaldı. Çalışmamızda diyastolik fonksiyon parametrelerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Sonuç: Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında 8 haftalık 200 mg/gün CoQ10 takviyesi ile bazı ekokardiyografik parametrelerde anlamlı düzelme olduğu halde sol ventrikül diyastolik fonksiyon parametrelerine etki etmediği ve kardiyak disfonksiyonun düzeltilmesinde faydasının olmadığı sonucuna varılmıştır.
Aim: İn hemodialysis patients CoQ10 levels were decreased and the left ventricular diastolic functions are defective. We aimed to determine the effects of CoQ10 supplementation on the left ventricular diastolic functions in hemodialysis patients. Methods and material: 22 hemodialysis patients from Konya city center were involved to this study. At the beginning of the study their echocardiographies were performed in the days that they were not on dialysis. Than the patients were randomized into 2 groups. We administered 200 mg/day CoQ10 to one group and plasebo to the other group for 8 weeks. After the fisrt period the echocardiographies were performed again. After 4 weeks without any drug treatment, groups were crossed-over; the original CoQ10 group were given plasebo and plasebo group were given CoQ10 for 8 weeks. At the end of the study the echocardiographies were performed again. Stastical testing was performed with the use of SPSS 16.0 software version. Student?s t-test was used in normal dispersial datas and we compared the basic datas with the each groups datas and CoQ10 group and plasebo group datas. A p value <0.05 was considered statistically significant. Findings: In CoQ10 treatment group İVS was decreased from 1.25 ± 0.20 to 1.13 ± 0.16, PW was decreased from 1.06 ± 0.16 to 0.98 ± 0.12, LVESD was decreased from 3.14 ± 0.62 to 2.77 ± 0.67, Ps VTI was decreased from 11.93 ± 4.01 to 8.95 ± 3.79 and Pd VTI was decreased from 8.48 ± 2.38 to 6.80 ± 2.87 when compared with the basic parameters (p<0.05). In plasebo group İVS was decreased from 1.25 ± 0.20 to 1.14 ± 0.21, LVESD was decreased from 3.14 ± 0.62 to 2.88 ± 0.61, Ps VTI was decreased from 11.93 ± 4.01 to 8.37 ± 4.40 and IVS Sm was increased from 6.92 ± 1.15 to 7.70 ± 1.12 (p<0.05). In our study there was no significant difference in the diastolic function parameters. Conclusion: Our study have shown that in end stage renal disease patients; with 200 mg/day CoQ10 supplementation for 8 weeks we had significant improvement in some echocardiographic parameters but there was no significant difference in left ventricular diastolic functions. CoQ10 had no beneficial effect on the improvement of cardiac dysfunction.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Böbrek yetmezliği, Kidney failure, Böbrek yetmezliği-kronik, Kidney failure-chronic, Kalp hastalıkları, Heart diseases, Koenzimler, Coenzymes

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Baki, A. (2010). Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında CoQ10 takviyesinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.