1,3,5-triazin ve sübstitüe hidroksikinolin türevlerinin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-12-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada çıkış maddesi olarak 2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (s-triazin) kullanıldı. 5-Aminometil-8-hidroksikinolin, s-triazine aseton çözücülüğünde literatürde verilen metotlara göre tek yönlü ve üç yönlü olarak bağlandı. Elde edilen tek yönlü triazin bileşiği 2-(5-aminometil-8-hidroksikinolin)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin bileşiği [{Fe(Salen)2O}], [{Fe(Saloph)2O}], [{Cr(Salen)2O}] ve [{Cr(Saloph)2O}] köprü kompleksleri ile etanol ortamında reaksiyona tabi tutularak yeni tek yönlü Fe(III) ve Cr(III) kompleksleri elde edildi. Aynı şekilde s-triazin ligandının üç yönlü kompleksleri de sentezlendi. Elde edilen tek yönlü Fe(III) ve Cr(III) kompleksleri literatürde verilen metotlardan faydalanılarak diaminler ile (etilendiamin, 1,4-fenilendiamin, benzidin, 4,4'-diaminodifenilmetan, 4,4'-diaminodifenil eter ve 1,5-diaminonaftalin) dioksan ortamında polimerleştirildi. Sonuç olarak, elde edilen üç ve tek yönlü ligandların, monomerik ve polimerik komplekslerin yapıları Elementel Analiz, FT-IR Spektroskopisi, 1H-NMR Spektroskopisi, TGA-DTA Analizi ve Magnetik Sussebtibilite ölçüm teknikleri kullanılarak aydınlatıldı.
In this study, 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (s-Triazine) was used as the starting material. 5-aminomethyl-8-hydroxyquinoline were linked to s-Triazine as single- and tri- directional according to literature methods. Were obtained single directional triazine compaund 2-(5-aminomethyl-8-hydroxyquinoline)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine and [{Fe(Salen)2O}], [{Fe(Saloph)2O}], [{Cr(Salen)2O}], [{Cr(Saloph)2O}] bridge complexes in ethanol media was subjected to new uni-directional new Fe (III) and Cr (III) complexes were synthesis. Tri-directional complexes of s-triazine ligands were synthesized with the same method. The obtained noval single directional Fe(III) and Cr(III) complexes were polimerized with variaty of diamines (ethylenediamine, 1,4-phenylenediamine, benzidine, 4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-diaminodiphenyl ether, and 1,5-diaminonaphthalene) by the help of the method given in literature in dioxane medium. Consequently, single- and tri- directional ligands, monomeric and polymeric complexes structures were characterized by Elemental Analysis, FT-IR spectroscopy, 1H-NMR spectroscopy, TGA-DTA analysis and magnetic sussebtibilit spectrum techniques.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

8-Hidroksikinolin, 8-Hydroxyquinoline, Schiff bazı, Schiff base, S-Triazin, S-Triazine, Tripod

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karataş, E. (2013). 1,3,5-triazin ve sübstitüe hidroksikinolin türevlerinin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.