The violence factor in Sarah Kane's Blasted, Phaedra's Love and Cleansed

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-04-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezin temel amacı Sarah Kane'in Blasted, Phaedra's Love ve Cleansed oyunlarındaki şiddet faktörünü incelemektir. Bu tezin ilk bölümünde şiddetin tanımı, tarihçesi, toplumdaki yeri ve şiddetle sanat arasındaki ilişki ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şiddet sadece Sarah Kane'in oyunlarına özgü değildir. Şiddet ayrıca toplumlarında büyük bir sorunudur. İnsanların yaşadığı her yerde özellikle de 21.yy da şiddet kendini gösterir ve Sarah Kane bu önemli konuyu oyunlarına taşımıştır. Bu tezin ikinci bölümünde Sarah Kane'in biyografisi ve yaşamının oyunlarına yansıması oyunları hakkında genel bir fikir vermesi açısından incelenmiştir. Tezin üçüncü bölümünde ise Blasted, Phaedra's Love ve Cleansed' deki şiddet faktörü ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kane, şiddetin hayatımızın bir parçası olduğunu ve her zaman bizden güçlü birilerinin olduğunu belirtmiştir. Yazar insanların gerçeğin farkına varmalarını ve adeletsizliğe karşı kendilerini savunmalarını gerektiğini düşünür. Sarah Kane oyunlarında şiddet içeren sahneler kullanarak insanların ne kadar zalim ve acımasız bir dünyada yaşadığına dikkat çeker.Özetle; Sarah Kane yüze vurumcu tiyatro akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Yüze vurumcu tiyatro, oyunlarda şiddet içerikli sahneler kullanarak insanları derinden etkilemeyi amaçlayan bir tiyatro akımıdır. Blasted, Phaedra's Love ve Cleansed'i yazarak Kane de bu tiyatro akımına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.
The main aim of this thesis is to examine the violence factors in Sarah Kane’s plays; Blasted,Phaedra’s Love and Cleansed. In the first part of thesis defination of violence,history of violence,the place of violence in society and the relationship between violence and art are explained in a detailed way.Violence is a concept that is not only peculiar to the plays of Kane but also it is a big problem of society.Violence is everywhere in which people live especially in 21st century and Kane handled this important subject in her plays.In the second part of this thesis the biography of Sarah Kane and reflections of violence in her plays are studied in order to give general idea about her plays and then;in the third part the violence factor in Blasted,Phaedra’s Love and Cleansed are examined in a detailed way. Kane states that violence is a part of our life and there is always the one who is more powerful.The playwright wants to express that people should be aware of reality and should resist on the injustice.Kane tries to show that people live in a brutal life by using shocking and violence scenes in her plays. In summary it can be said that Sarah Kane is one of the most important playwrights of in-yer-face theatre that aims to shock the audience with its horrible scenes.By writing Blasted, Phaedra’s Love and Cleansed, Kane assisted to in-yer-face theatre on a large scale

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İngiliz Dili ve Edebiyatı, English Linguistics and Literature, Sarah Kane, Tiyatro, Theatre, Sahne sanatları, Performing arts, Şiddet, Violence

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Baloğlu, C. (2012). Sarah Kane'in Blasted, Phaedra's Love ve Cleansed oyunlarındaki şiddet faktörü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.