Yenişakran Beldesinin cezaevi açılmadan önceki sosyal yapısının incelenmesi

dc.contributor.advisorTopçuoğlu, Abdullah
dc.contributor.authorKurt, Seyfettin
dc.date.accessioned2020-05-27T13:59:53Z
dc.date.available2020-05-27T13:59:53Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yenişakran kasabasının, yapımı devam eden Adalet Bakanlığına bağlı Cezaevi kampusu tamamen faaliyete geçmeden evvelki sosyal yapısının belirlenmesini ve burada yaşayanların yanı başlarında gelişmekte olan bu süreçten ne beklediklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır.Bu çalışmayla, devlet eliyle oluşturulmuş kontrollü bir göç hareketinin, mikro sosyal yapıda meydana getireceği ölçülebilir değişimlerin analizi yoluyla, genel sosyal yapı değişiklikleri tartışılmaya çalışılmıştır.Ayrıca dar bir yerleşim bölgesinde temerküz ettirilecek olan bu yeni nüfusun, mahkûmlar ve onları hapiste tutmakla görevli infaz memurları ve kolluk kuvvetlerinin sosyal yapılarının, yeni yerleşecekleri bölgenin sosyal yapısıyla etkileşimi de incelenecek ve hapishanelerin yerlerinin seçilmesi ile ilgili doneler elde edilmeye çalışılacaktır.Çalışma belli başlı şu ana bölümler çerçevesinde şekillendirilmiştir. Öncelikli sosyal yapı kavramı, kavramsal çerçevesiyle makro ve mikro anlamda teorik olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.Karşılıklı etkileşeceğini düşündüğümüz bir diğer sosyal yapı olan, cezaevleri de kuruluş amacı ve tarihsel süreci de kısaca özetlenerek, gerek anlam gerekse fiziki yapısı ve sosyal rolü göz önüne alınarak anlatılmıştır. Bir diğer ana bölümde ise, çalışmanın gerektirdiği kadar genel ve lokal göç olgusu ve sosyal bünyeye etkileri incelenmiştir. Ayrıca yöntem ve amaç daha iyi çerçevelenebilsin diye kullanılmış olan sosyolojik araştırma yöntemleri etraflıca, çalışmanın konusu ve amacı açısından önemi de kavranarak izah edilmeye çalışılmıştır.Son olarak, teorik çerçeve Yenişakran örneğinde, sosyolojik saha yöntemleriyle pratiğe dökülerek, tartışılmış ve beldenin sosyal yapısıyla kamuoyu beklentileri tespit edilip kayda geçirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde yapılan teorik tetkik ve saha çalışmalarının neticesinde farklı sosyal yapılar arasındaki etkileşim konusunda öngörülerde bulunulmuş, bunun genel toplumsal bünyeye etkileri üzerine sonuçlar çıkarılarak ve öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study it is aimed to determine the social structure of Yenişakran town, in Izmir- Aliağa, just before the prison campus, initiated by the Ministry of Justice, enters into service; and to analyze the expectations of inhabitants regarding this process developing right in front of them.The study highlights discussions on general social structure changes of a controlled migration movement formed by the state, through the analysis of measurable changes that take place at micro social structure.In addition, the interaction between the social structures of this new population that will be gathered in a residential area, prisoners, executioners who are responsible to remand them, and law-enforcement officers; and the social structure of the area are analyzed; and finally data are obtained regarding the selection of the location of the prisons.The general framework of the study is formed as follows, Primarily the concept of social structure is determined within a conceptual framework at macro and micro levels. Prisons, which are thought to be one of the structures that mutual interaction is the case, are referred with respect to their purpose of foundation and historical process; and, they are explained considering its meaning, physical structure and social role.Another main part of the study includes a brief analysis on the phenomenon of migration, from general and local perspectives, and its effects on constitution. Furthermore, sociological research methods, which are used in order to better frame the methodology and purpose, are discussed with reference to the importance of the study regarding its topic and purpose.Last but not least, theoretical framework of Yenişakran case is discussed by putting sociological field methods into practice; and, social structure and public expectations of the town are determined and recorded. As a result of theoretical investigation and field studies conducted at the end of the study, assumptions are developed regarding interaction between different social structures, conclusions are made about their effects on social constitution and suggestions are proposed.en_US
dc.identifier.citationKurt, S. (2013). Yenişakran Beldesinin Cezaevi Açılmadan Önceki Sosyal Yapısının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/39483
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.titleYenişakran Beldesinin cezaevi açılmadan önceki sosyal yapısının incelenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of social structure and expectations in Yenişakran town before opening the closed prisonen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Seyfettin Kurt.pdf
Boyut:
1.14 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: