Tarımsal sulamada kullanılan bazı dalgıç pompaların sistem etkinliği açısından değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada yaygın olarak tarımsal amaçlı kullanılan bazı dalgıç pompaların performanslarının değerlendirilmesi ve sistem etkinliği açısından dalgıç pompaların derecelendirme ölçütlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Ege Üniversitesi’nde denemeleri gerçekleştirilmiş tarımsal sulamada kullanılan 2"6" çıkış borusu çaplarındaki ve 355 kW motor anma güçlerinde, karışık akışlı çark tipine sahip, değişik kademelerdeki 47 adet dalgıç pompa ele alınmıştır. Çalışmada, denemeye alınan dalgıç pompaların karakteristik özellikleri verilmiş ve motor anma gücü ile pompa sistem etkinliği arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, tarımsal amaçlı olarak kullanılan 2"6" çıkış borusu çaplarındaki dalgıç pompaların motor gücüne ve sistem etkinlik değerlerine göre düşük, orta, iyi ve çok iyi olarak derecelendirilebileceği ortaya konmuştur. Ayrıca bu tip pompaların tarıma uygunluk açısından olumlu rapor alabilmeleri için en az orta sınıfta yer alması gerektiği önerilmiştir.
The objective of this study was to evaluate performances of some submersible pumps used in agricultural irrigation. For this purpose, 47 submersible pumps with different outlet pipe diameter (2"−6") and motor power (3−55 kW) were considered in the study. Experiments were carried out at special tests stands at Ege University. As a result, 2"−6" outlet diameter submersible pumps which are used for agricultural purposes can be classified as low, medium, good and very good according to engine power and system efficiency. In addition, it has been recommended that tested pumps must be in the middle class in order to take a positive report for agricultural use.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

2

Künye