Özelleştirme ve sosyal destek projelerinin önemi: bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tamamını oluşturan, istihdama ve bölgesel kalkınmaya önemli katkıları olan KOBİ’lerin temel sorunlarından biri finansman sorunudur. Finansman sorununa yol açan kalemlerden biri de personel giderleridir. Dünya Bankası destekli Özelleştirme ve Sosyal Destek Projeleri, istihdam taahhütlü projeleri desteklemektedir. Bu proje kapsamında katılımcılar eğitim alarak işe yerleştirilmektedirler. Bu çalışma, bu projeler hakkında bilgi vermek ve KOBİ’ler için önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
One of the fundamental problems of SMEs, which represent almost all of the business enterprises in our country and have significant contributions towards employment and regional development, is their financing problem. Personnel expense is one of the items resulting in financing problems. World Bank supported Privatization and Social Support Projects that have employment commitments. Within the scope of this project, participants are trained and placed in businesses. This study aimed at explaining about this projects and determining their important to firms.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Finansal problemler, Özelleştirme sosyal destek projesi, Financial problems, Privatization social support project

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

15

Künye

Küçük, O. (2008). Özelleştirme ve sosyal destek projelerinin önemi: bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 331-344.