Çoruh havzası aylık ortalama akımlarının otoregresif modellemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-08-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Çoruh Havzası'nda EİE tarafından işletilen 12 adet akım gözlem istasyonunun (AGİ) aylık ortalama akım verileri kullanılarak stokastik modelleri kurulmuştur. Parametre tahmininde `'momentler yöntemi'' ve `'maksimum olabilirlik yöntemleri'' kullanılmış olup her iki yöntemin verdiği sonuçlar karşılaştırılmıştır. Optimum modeller Akaike Bilgi Kriteri (AIC) değerlerine göre seçilmiştir. Seçilen modellerin uygunluk testleri Port Manteau testi ile artık serilerin bağımsızlığı kontrol edilerek yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 12 istasyonda aylık akımlar için en uygun PAR(p) modelleri belirlenmiştir. Aylık akımlar için kurulan modellere göre 50 adet sentetik seri üretilmiştir. Kurulan modellerin tarihi serilere ait karakteristikleri muhafaza edip etmediği kontrol edilmiştir. Elde edilen modeller kullanılarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmuştur.
In this study, the stochastic models for 12 streamflow gauging stations (AGI) operated by EIE in Çoruh Basin were determined by using monthly mean streamflow data. ?Moments Method? and ?Maximum Probability Method? were applied for parameter estimation and the results of these methods were compared with each other. Optimum models were selected according to Akaike Information Criterion (AIC). ?Port Manteau lack of fit test? for the selected models was performed by checking the independency of the residuals. As a conclusion, the most appropriate PAR(p) models for monthly streamflow data of 12 stations were presented. Moreover, generating 50 synthetic series according to the produced models for monthly streamflow, the characteristics of the historical data were checked whether they were preserved or not. Additionally, the estimations for future were made by using the obtained models.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Momentler yöntemi, Moments method, Otoregresif modeller, Autoregressive models, Stokastik modelleme, Stochastic modelling, Stokastik modeller, Stochastic models, Çoruh havzası, Çoruh basin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akdoğan, A. (2008). Çoruh havzası aylık ortalama akımlarının otoregresif modellemesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.