Elektronik dönüşüm karşısında vatandaş deneyimi: Isparta Belediyesi incelemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Belediyeler, sorumluluk alanları içinde yerel halkın taleplerini karşılama ve yerel halka sunduğu hizmetlerde etkinliği yakalayabilme görevini üstlenmiştir. Bu nedenle belediyeler hizmet alanlarını genişletmek, verimliliği arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla bilgi teknolojisine yatırım yapmaktadırlar. Bu anlamda bilişim teknolojileri kullanılarak vatandaşları ilgilendiren işlemlerin internet ortamında hizmete sunulması olarak tanımlayabileceğimiz elektronik belediye, (e-belediyecilik) yerel yönetimlerde atılan önemli adımlardandır. Kamusal hizmetlere kolay erişimi sağlayan e-belediye, vatandaş ile yönetim arasındaki etkileşimi sağlayarak, katılımı arttıracaktır. Çalışma vatandaşın elektronik belediyeyi ne kadar kullandığı sorusundan yola çıkmıştır. Böylece, araştırma alanı olan Isparta’da, elektronik belediye kullanımı konusunda vatandaş deneyimi ortaya koyulmak istenmiştir.
The municipalities carried within their areas of responsibility to meet the demands of local people and the effectiveness of the services offered by local people. For this reason, municipalities invest to the information technology for expand to service areas, increase productivity, improve the quality of service. Electronic municipality which described using information technology in internet service is one of the most important steps. Providing easy access to public services, e-municipality, will increase the participation by the interaction between the citizen and the administration. The study used the question of how much electronic municipality has set out. Thus, it was tried to found out that the experience of citizens who use electronic municipality in Isparta where is the research area.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Elektronik dönüşüm, Electronic transformation, Electronic government, Electronic municipality, Electronic citizen, Elektronik devlet, Elektronik belediye, E-vatandaş

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

21

Künye

Negiz, N. (2011). Elektronik dönüşüm karşısında vatandaş deneyimi: Isparta Belediyesi incelemesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, (21), 499-533.