İbrahim Zeki Burdurlu’nun Eserlerinde Sevgi Değeri

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çocukların doğru değerleri kazanmalarında edebiyatın, özellikle de çocuk edebiyatının önemli bir yeri vardır. Söz konusu değerleri eserlerinde ele alan şair ve yazarlardan biri de İbrahim Zeki Burdurlu’dur. Onun eserlerinde görülen başlıca değerler; sevgi, saygı, paylaşma, dürüstlük, iyilik etme, iyi huylu olma, inanç, aşk, çalışkanlık, arkadaşlık, estetik, yardımseverlik, merhamet, cesaret, sabır, şükran duyma, bağışlama ve özür dileme, özgürlük, misafirperverlik, barış, kanaatkârlık, emek, kültüre sahip çıkma, işbirliği, komşuluk, eşitlik, duyarlı olma, sorumluluk ve takdir etmedir. Bu araştırmada, Burdurlu’nun, çok önem verdiği sevgi değeri üzerinde durulmuştur. Ona göre, çocukların hayatta mutlu olabilmeleri sevgi değerini kazanmalarıyla mümkündür. O, eserlerinde sevgi değerine; anne-baba sevgisi, vatan sevgisi, kardeş sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi, toprak sevgisi, çocuk sevgisi ve yaşam sevgisi olarak yer vermiştir.
Literature especially Children’s literature occupies important place at gaining true value and behaviors of chhildren. One of poets and writers who discussed the true values and behaviors in their works is Ibrahim Zeki Burdurlu. The values which are seen mostly in his works are affection, respect, sharing, honesty, doing favors, having a good temper, faith, love, diligence, friendship, aesthetic, benevolence, courage, patience, being thankful, forgiveness and apologize, frugality, peace, work, protecting culture, cooperation, neighbourliness, equality, being sensitive, responsibility and admiring. In this study, love values which had been given importance by him were emphasized. According to him children should get love subject to happy in their life. Therefore,this can explain why Burdurlu placed emphasis on love subject in their works. In his works, he mentioned love subject as love of parents, country love, brother/sister love, animal love, nature love, earth love, child love, life love.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

29

Künye