Retina Sinir Lifi Tabakası ve Diyabet

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Diyabetik retinopati (DR) diyabetes mellitusun en sık görülen komplikasyonudur ve 20-65 ya arası körlü ün en önemli nedenidir. Klinik olarak retinopati geli meden önce hipergliseminin fonksiyonel de i ikliklere neden oldu u gösterilmi tir. Diyabetin seyrinde önemli olan oftalmoskopik de i iklikler olu madan bu erken fonksiyonel kayıpların tespiti ve hastalı ın ilerlemesinin önlenmesidir. Diyabetes mellitus (DM)'li hastalarda, diyabetik retinopatinin önlenmesinde metabolik kontrolün önemi bilinmektedir. Bu yazı retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve retina sinir lifi analiz tekniklerini incelemek, diyabetes mellitus ve metabolik kontrolün RSLT'ye etkisini de erlendirmek amacını taşımaktadır.
Diabetic retinopathy (DR) is the most commonly seen complication of Diabetes mellitus (DM) and the most significant cause of blindness between the ages of 20 and 65. It was clinically demonsrated that hyperglicemia may lead to functional changes prior to the development of retinopathy. The most significant in the course of DM is that the functional deficits should be determined before ophtalmological changes occur, and the development of the disease should be prevented. It is a well-known fact that metabolic control plays a key role in the prevention of DR in patients with DM. This article aims to review the retinal nerve fiber layer (RNFL) and retinal nerve fiber analysis techniques and to evaluate the effect of diabet and metabolic control on RNFL.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Tıp Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye