An integrated marketing communication model towards children in Turkey: an empirical study on milk drinking habits

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The milk consumption in Turkey is far behind of that of the EU states. Taking this as a starting point, our study explored the underlying reasons why in our country and how this gap could be bridged. Parent-child communication, the communication technics of milk firms, competitive communication strategies employed by substitute drinks, have been found as important factors with effect on the issue. In-deep interviews with experts of the field and focus group studies with children revealed important results. At the focus interviews, it’s been found that children were perceiving milk as a duty to please parents and get a preferred entertainment as reward. The main reason for this perception amongst children is the insufficiency of parents as positive role models. The milk firms also have established a communication similar to parents which causes to the perception of the “duty drink”. “Duty drink” communication without insight to the children is thus not able to reach sufficient motivation on them. At this point, a model communication campaign to carry the milk perception towards a positive approach has been designed and tested. This aspect of the study suggest a model for integrated marketing communication towards children.
Nüfusunun çoğunluğu çocuklar ve gençlerden oluşan ülkemizde süt tüketiminin Avrupa Birliği ülkelerinin çok gerisinde olduğu gözlenmektedir. Çalışma, sağlıklı bir yaşam için uzmanların bir yaşam boyu içilmesini önerdikleri sütün, nüfusunun çoğunluğu çocuklar ve gençlerden oluşan ülkemizde, Avrupa Birliği ülkelerine oranla neden çok daha az tüketildiğini ve bu sorunun nasıl aşılacağını konu etmektedir. Ebeveyn-çocuk iletişimi, süt pazarlayan firmaların iletişim yöntemleri ve süte ikame edilen diğer içeceklerin rekabetçi iletişim stratejileri gibi faktörlerin bu konuda önemli etkenler olduğu tespit edilmiştir. Bu etkenler göz önünde bulundurularak örnek bir iletişim kampanyası geliştirilmiş ve sonuçları test edilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinde çocukların sütü, ebeveynlerini mutlu etmek ve sonucunda diledikleri eğlenceye ulaşmak için içtikleri bir görev içeceği olarak algıladıkları görülmüştür. Bu algının en temel sebeplerinden biri ebeveynlerinin olumlu yönde rol model olmamasıdır. Süt pazarlayan firmaların iletişimleri incelendiğinde de ebeveynlerin çocukla kurduğu iletişimin bir benzerini uyguladıkları ve görev içeceği algısına hizmet ettikleri görülmektedir. Çocuğun içgörülerine erişmeyen dolayısıyla onun dilinden olmayan “görev içereceği” iletişimi çocukta yeterli motivasyonu oluşturamamaktadır. Bu faktörlerden yola çıkarak çocukta süt algısını olumlu yöne taşıyacak örnek bir iletişim kampanyası tasarlanmış ve test edilmiştir. Çalışma bu yönüyle çocuklara yönelik bütünleşik pazarlama iletişiminde bir model önerisi sunmaktadır.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000029

Anahtar Kelimeler

Integrated marketing communication, Milk consumption attitudes, Insights, Parent child communication, Bütünleşik pazarlama iletişimi, Süt içme alışkanlığı, İçgörü, Ebeveyn çocuk iletişimi

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

Künye

Şimşek, G., Gülerarslan, A., Aydın, D. (2013). An integrated marketing communication model towards children in Turkey: an empirical study on milk drinking habits. Selçuk İletişim, 7, (4), 108-117.