Eski Mut evleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-10-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma konusu Eski Mut Evleri yeni kent dokusu içerisinde yer almaktadır. Yeni yapılan imar hareketleri, eski evlerin korunması konusunda bir çaba içinde değildir. Bu yüzden, bu yapılar ilçe merkezinde az sayıda kalmıştır. Eski evler yıkılarak evlerin yerlerinde ya da bitişiklerinde çok katlı yeni binalar hızla yükselmektedir. Bu tezin amacı; Mersin ili, Mut ilçesi eski evlerini incelemek, oluşum sürecindeki değişimi, gelişimi ortaya çıkarmak, yok olmadan önce literatüre kazandırılarak kalıcılığını sağlamak ve kültürel miraslarımızı geleceğe taşımaktır. Konuyla ilgili sahanın imar durumu incelenmiştir. İnsanlarla sözlü görüşmeler yapılmıştır. Bölge ile ilgili literatür taraması yapılarak çevre ile ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, fiziki bilgiler elde edilmiştir. Türk Evi ile ilgili kitaplar taranarak özellikler karşılaştırılmıştır. Yapıların kullanıcıları ile görüşülmüştür. Sahibi oldukları ya da kullandıkları yapıların yapımı, kullanımı ve tarihi ile ilgili bilgiler alınmıştır. Örnek evler üzerinde rölöve çalışmaları yapılarak plan tipleri çıkartılmıştır. Evlerin yerinde fotoğrafları çekilmiştir. Mut ilçe merkezi kapsamında incelenen, kültürel miras değeri taşıyan Mut Evlerinin birçok benzer özelliği ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler, bizim Mut Evi olarak adlandırabileceğimiz yapılar topluluğundan bahsetmemize yardımcı olur. İncelenen bu evler 1910 ? 1965 yılları arasında inşa edilmiştir.
Old Mut Houses, the topic of the this research, are in the new city tissue. New city plan doesn?t include the effort about the protection of these old houses. Therefore there are a few houses in the city centre. Multifloor new buildings are shot up next to the old houses or on the place of old houses. The aim of this thesis is to examine the Old Mut Houses to find out the development and alternation during the construction process. To make it permanent before the destruction and to carry these culturel heritages to the future. The city plan about this topic was examined. The discussions with people were done. Social, economic culturel and physical information about the enviroment was acquired by scanning the region literally. Boks which are about the Turkish Houses were scanned and specialities were compered. The owners of the houses were interviewed with building, using and history of the driven by considering the example houses. Mut Houses, examined on the range of Mut Town center and carrying cultural heritage volue have a lot of similar properties. These properties help us to talk on the houses which we can name them as mut Houses. The houses which were examined, were built between 1910-1965.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mut, Türk evi, Turkish house, Musandıra, Cantilever, Çıkma/Konsol, Ön bahçe, Dooryard, Mersin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İnce, A. (2013). Eski Mut evleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.