Nerium oleander distilatının antimikrobiyal etkisinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı Nerium oleander distilatının antimikrobial etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Toplanan Nerium oleander bitkisi tanımlandı ve onaylandı. Nerium oleander yıkandı ve doğrandı, sonrasında yeterli oranda su ilave edildi. Karışım distilastorde distile edildi. Bitki-distile su karışımı buharlaştırılmaya başlandıktan sonra buhar kısmı temiz cam kaplara ayrıştırıldı. Elde edilen Nerium oleander distilatı küçük cam şişeler içinde liyofilize edildi ve kuru materyal toplandı. Liyofilize kuru materyal 5 mg/mL olacak şekilde distile suda çözdürüldü ve Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus, Metisilin Rezistans Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumonia, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa ve Candida ssp.’ya karşı antimikrobiyal etkisi çukur agardifüzyon metodu ile araştırıldı. Bulgular: Nerium oleander distilatının incelenen hiçbir mikroorganizmaya karşı etkili olmadığı belirlendi. Öneri: Nerium oleander distilatının kimyasal ekstraklarının aksine antimikrobiyal etkisinin olmadığı ifade edilebilir.
Aim: The aim of the current study was to determine the antimicrobial effect of Nerium oleander distillate. Material and Method: Collected Nerium oleander plant was identified and authenticated. Nerium oleander was washed and chopped, later sufficient distilled water was added. The mixture was distillated by distillatory device. After the plantdistillated water mixture was started to evaporate, vapor was separated to other clean glass containers. Obtained Nerium oleander distillate was lyophilized in small glass bottle, and dry material was collected. Lyophilized dry material was dissolved at concentration of 5 mg/mL with distillated water, and its antimicrobial effect was investigated against to Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumonia, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa and Candida ssp. by agar well-diffusion method. Result: Nerium oleander distillate did no show any antimicrobial effect against to tested microorganism. Conclusion: It may be stated that Nerium oleander distillate has no antimicrobial effect contrary to its chemical extracts.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Nerium oleander, antimikrobiyal, çukur agar-difüzyon metot, antimicrobial, agar well-diffusion method

Kaynak

Eurasian Journal Of Veterınary Scıences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

3

Künye

Dik, B., Sayın, Z., Çorum, O., (2013). Nerium oleander distilatının antimikrobiyal etkisinin araştırılması. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29 (3), 150-152.