İş güvenliği tehlike risk analizleri ve bir işletmede uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Risk analizi çalısmaları ilk olarak havacılık sektöründe kullanılmıstır. Daha sonra, gıda sektörü risk analizi çalısmalarının yoğun bir sekilde kullanıldığı sektör olmustur. Günümüzde, muhtemel hatalar ve bu hataların meydana gelmesi ile olusabilecek kayıpların sadece maddi olmadığı, bu kayıpların sosyoekonomik etkilerinin de olduğu bilinciyle hemen her alanda risk analizi çalısmaları yapılmaktadır. Bu çalısmada, bir doğal gaz dağıtım sistemindeki is sağlığı ve güvenliği tehlikeleri tanımlanmıs ve riskleri değerlendirilmistir. Çalısma kapsamında, sistem toplam 57 adet uygulama alanına ayrılmıstır. Bu alanların her biri ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıs ve toplam 455 adet tehlike tanımlanmıstır. Tanımlanan tehlikeler için gerçeklestirilen risk değerlendirmeleri neticesinde tehlikelerin 52 adedinin (%11,4) tahammül edilemez risk seviyesine sahip oldukları görülmüstür. Bununla birlikte, tahammül edilemez risklerin büyük bir kısmının RMS-A istasyonu, bölge istasyonları ve müsteri istasyonlarında bulunduğu görülmüstür. ?stasyonlar, yüksek basınçlı doğal gazın yer üstünde bulunduğu noktalardır. Bu nedenle ciddi kontrol altında tutulması gereken sistem elemanlarıdır
The risk analysis has started in the aeronautics sector at first. The food sector became the next sector to have risk analysis studies in an intensive manner. Today, the risk analysis studies have been performed in the manufacturing sector as well as in the service sector, realizing that it has social and economic effects. In this study, a risk analysis study has been performed in a natural gas distribution company via describing its occupational health-safety and evaluating its risks. The whole system is separated totally 57 different application areas within scope of the study. Each of this application is reviewed one by one and totally 455 different hazards are defined. As a result of performed risk evaluating for defining hazards, 52 of them (%11,4) are seen that can not be tolerated. In addition, it seen that most of these not tolerated hazards are located in RMS-A, area and costumer stations. Stations are located where is near high press natural gas. So these places have to be kept under serious control.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Doğal gaz, Natural gas, Risk analizi, Risk analysis, Risk değerlendirmesi, Risk assesment, Tehlike, Danger

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Flayeh, A. (2009). İş güvenliği tehlike risk analizleri ve bir işletmede uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.