Hileli finansal raporlama aracı olarak yaratıcı muhasebe ve bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özellikle 1980'li yıllardan sonra dünya kamuoyuna yansıyan büyük ölçekli muhasebe skandalları aldatma niyetiyle yapılan ?Hileli Finansal Raporlama ve Yaratıcı Muhasebe? konusunu akademisyenler, uygulayıcılar ve düzenleyici kurumların gündeminde ön sıralara taşımıştır. Her suç fiilinde olduğu gibi hileli finansal raporlama olaylarının engellenmesinde de alınacak en etkili önlem, hileli finansal raporlama daha doğmadan engellemeye çalışmaktır. Bu amaca en etkin bir şekilde ulaşabilmek için hileli finansal raporlama olaylarının oluşum sürecinin ve doğurduğu sorunların iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ?Hileli Finansal Raporlama ve Yaratıcı Muhasebe? olaylarının oluşum sureci değerlendirilmiş ve doğurduğu sorunlar çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır.
Particularly after the 1980s reflected large-scale accounting scandals to the public world with the intention of cheating the "Fraudulent Financial Reporting and Creative Accounting" topic academics, practitioners and regulators moved to the front row on the agenda. As in every criminal acts of the events of fraudulent financial reporting will be the most effective measures to prevent, fraudulent financial reporting is to try to prevent more from nature. This is the most effective way to reach the goal fraudulent financial reporting process and the formation of the birth event of issues that must be better evaluated. In this study, "Fraudulent Financial Reporting and Creative Accounting" event has been evaluated and the formation of the birth process sure the problems have been addressed with a variety of sizes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Finansal raporlama, Financial reporting, Hile, Fraud, Muhasebe, Accounting, Muhasebe denetimi, Accounting audit

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yağbasan, B. Y. (2010). Hileli finansal raporlama aracı olarak yaratıcı muhasebe ve bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.