Kayıt ve kadastro sisteminin oracle VTYS ve ESRI arcengıne teknolojilerinin yardımı ile oluşturulması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

u çalışmada e-devletin esas unsurlarından birisi olan Tapu ve Kadastro bilgi sistemi için yazılımın hazırlanması ele alınmışdır. Önce Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ne olduğu, hangi bileşenlerin üzerinde çalıştıkları araştırılmış, daha sonra söz konusu bileşenlerin uygulamaların içerisinde nasıl kullanılabileceği incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş olan yazılım araçları arasında önerilen sisteme en uygun olan araç olarak ESRİ şirketinin ürünü olan ArcEngine yazılımının kullanılmasının daha uygun olduğu saptanmıştır. Tezde ArcEngine ürününün imkânları, kullanım alanları araştırılarak örnek uygulama geliştirilmiştir.
In this thesis the preparation of the Register and Cadastre system's software as a main element of e-government has been investigated. First, there has been explored what is The Geographic Information Systems and which components they are working on. Then it is considered the possibility of applications where these components can be used. Among the useful tools, we had selected ArcEngine framework the product of ESRI Company as a most useful one. ArcEngine product opportunities, uses were investigated and sample application was developed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tapu, Kadastro, Coğrafi bilgi sistemi, ArcEngine, Oracle, Register, Cadastre, Geographic information system

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güliyev, A. (2010). Kayıt ve kadastro sisteminin oracle VTYS ve ESRI arcengıne teknolojilerinin yardımı ile oluşturulması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.