Konya ve çevresi Anadolu Selçuklu Dönemi çinilerinde bitkisel motiflerin dili ve resim eğitimi açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk sanatında süslemelerin doğadan kaynak alınarak sitilize edileren birçok motifler oluşturulmuştur. Bu sembolik motiflerin içerisinde Anadolu Selçuklu döneminde çinilerde kullanılan bitkisel motifler tezimizin temelini oluşturmaktadır. Konumuz doğrultusunda öncelikle Konya'daki bitkisel motifli çinilerin kullanıldığı mimari eserler araştırıldı. Bu eserlerin Kubadabad Sarayı, Karatay Medresesi, İnce Minare Medresesi, Sahip Ata Camii, Sırçalı Medresesi ve Eşrefoğlu Camii olduğu tespit edildi. Daha sonra bitkisel motiflerin kullanıldığı çinilerin malzeme ve teknik özellikleri incelendi. Çinileri teknik özellikler başlıklar halinde sunuldu. Selçuklu çinilerde kullanılan bitkisel motiflerin ikonografisi kaynaklardan araştırıldı ve bitkisel motifli çinilerin kullanıldığı eserlerle karşılaştırmalı incelemeler yapıldı. Süsleme unsurlarında karşılaştığımız gelişme, sitilizasyon, soyut dünya görüşü tasarımları bizlere esin kaynağı olması açısından önemlidir. İnceleme yapılan bitkisel motiflerin bulunduğu eserlerde kullanılan teknik, kullanım alanları, kullanım amaçları hepsi benzerlikler göstermektedir. Ayrıca geçmiş kültürümüzle bir bağ kurarak günümüze bilgi aktarımı yapmaktadır. Geçmişimize ışık tutan sembolik motifler 21.yy.da çağdaş eğitim ve toplumun kültürel değerlerinin aktarımında önem teşkil etmektedir.
Various motifs have been created stylizing through nature oriented ornaments in Turkish art. Among these symbolic motifs, the botanical motifs that are used in the ceramics of Anatolian Seljuk period are bases of our thesis. Related to the topic, architectural buildings in Konya where the ceramics with botanical motifs have been used were researched. These buildings were determined as The Kudabad Palace, The Karatay Madrasah, The Madrasah with Slim Minaret, The Sahip Ata Mosque, The Sırçalı Madrasah and Eşrefoğlu Mosque. Then, material and technical aspects of the ceramics where the botanical motifs are applied were analyzed. Technical aspects of the ceramics were listed in subjects. The iconographies of botanical motifs which were used in Seljuk ceramics were researched from the sources and some comparative researches among the buildings where the ceramics with botanical motifs were used. Various motifs have been created stylizing through nature oriented ornaments in Turkish art. Among these symbolic motifs, the botanical motifs that are used in the ceramics of Anatolian Seljuk period are bases of our thesis. Related to the topic, architectural buildings in Konya where the ceramics with botanical motifs have been used were researched. These buildings were determined as The Kudabad Palace, The Karatay Madrasah, The Madrasah with Slim Minaret, The Sahip Ata Mosque, The Sırçalı Madrasah and Eşrefoğlu Mosque. Then, material and technical aspects of the ceramics where the botanical motifs are applied were analyzed. Technical aspects of the ceramics were listed in subjects. The iconographies of botanical motifs which were used in Seljuk ceramics were researched from the sources and some comparative researches among the buildings where the ceramics with botanical motifs were used.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çini, Tile, Bitkisel motifler, Floral motifs, Resim eğitimi, Painting education, Anadolu Selçuklu Dönemi, Anatolian Seljuk Period

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, M. (2008). Konya ve çevresi Anadolu Selçuklu Dönemi çinilerinde bitkisel motiflerin dili ve resim eğitimi açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.