Türkiye'de kültür ve sanat sponsorluğu: Türkiye İş Bankası Efes Pilsen ve Türsak örneklerinde sorunlar - çözüm önerileri

dc.contributor.advisorDemiray, Uğur
dc.contributor.authorÇölgeçen, Berrin Avcı
dc.date.accessioned2018-03-28T08:34:27Z
dc.date.available2018-03-28T08:34:27Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBilgi ve iletişim çağında yaşanılan bu dönemde, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşları, değişen ekonomik, politik ve sosyal koşullarla birlikte, artan rekabet ortamıyla hedef kitleleri üzerinde farkındalık yaratabilmek, olumlu bir imaj oluşturabilmek ya da var olan imajlarını sürdürebilmek için, halkla ilişkiler uygulamaları arasında, sponsorluk etkinliklerine de yönelmişlerdir. Kamuoyunu ilgilendiren kültür ve sanat ya da spor alanındaki ciddi bir çalışmanın içinde yer almak, kurumlar için son derece saygın bir iş haline gelmiştir. Bu tür sponsorluklar, kamu ve özel sektördeki kuruluşlara çok kısa yoldan etkili bir tanıtım olanağı vermektedir. Aynı zamanda kuruluşların reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler amaçlarına da hizmet etmektedir. Bu nedenle, sponsorluk çalışmaları pek çok kurum tarafından, ağırlıklı olarak, özel sektör kuruluşları tarafından tercih edilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de özel sektör kuruluşlarının sponsorluk yaparak kültür ve sanat alanındaki çalışmalara destek olması gerekliliğinden hareketle, günümüzde, ne tür ve düzeyde sponsorluk desteğine yer verildiği, ne tür etkinliklere gereksinim olduğu ve olması gerektiği konusu, Türkiye İş Bankası, Efes Pilsen ve TÜRSAK gibi, kuruluşların bakışı ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Literatür tarama, kuramsal temel oluşturma ve araştırmacının gözlem, deneyim ve kuruluşların yetkilileriyle yaptığı görüşmelerine dayanarak, elde ettiği bilgiler çerçevesinde incelenmiştir. Özel sektör kuruluşlarının, kültür ve sanat etkinliklerinin gelişmesine, alternatif bir katkı olarak sunduğu sponsorluk desteğinin, Türkiye'de, 1990'lı yıllardan bu yana gelişim çizgisine bakıldığında, bugün, pek çok sıkıntı yaşandığı görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'de sponsorluğun yasal sınırlarının net bir şekilde çizilememesinden, sağlıklı ve pratiğe uygun yasal bir statüye kavuşamamasından kaynaklanmaktadır. Yasal düzeydeki eksiklikler, toplumsal yaşama da sağlıksız bir şekilde yansımaktadır. Diğer bir neden ise, Türkiye'de kültür ve sanat sponsorluğu, özel sektör kuruluşları tarafından daha çok kurumsal itibar elde etmeye yönelik bir çaba olarak görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn the era of information and communication, both public and private institutions focus on sponsorship activities as a part of their public relations applications to create awareness, form a positive attitude or maintain their available image on their target audience because of the increasing competition caused by changing economical, political and social conditions. Being involved in a remarkable cultural, artistic or sportive activity recognised by public has become a quite respectable event for the institutions. These sponsorships provide a quick and effective publicity for the institutions. At the same time, they are useful for the advertising, marketing and public relations activities of these institutions involved. Therefore, sponsorship activities are preferred by many institutions, especially privates ones. In this study, it has been tried to evaluate what kind and level of sponsorship is supported and what kind of activities are needed or should be needed under the views of institutions like Türkiye İş Bankası, Efes Pilsen and TÜRSAK based on the thought that private institutions should support cultural and artistic events via sponsorship activities. The literature review of the study has been investigated in order to form theoretical framework based on the observation, interviews with the authorities of the institutions involved and the experience of the researcher. When studied the developmental process of sponsorship activities of the private institutions as an alternative support of cultural and artistic events since 1990s in Turkey, today it can be seen that there are some problems. One of the most important reasons of this is that the legal process about sponsorship in Turkey is not clear and there is not a sound and practical legal status of sponsorship. The legal deficiencies affect the social life in the same, negative way, too. Another reason is that the culture and art sponsorship in Turkey is still seen as an event to obtain institutional confidence by private institutions.en_US
dc.identifier.citationÇölgeçen, B. A. (2008). Türkiye'de kültür ve sanat sponsorluğu: Türkiye İş Bankası Efes Pilsen ve Türsak örneklerinde sorunlar - çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/9872
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectSanat sponsorluğuen_US
dc.subjectArt sponsorshipen_US
dc.subjectKültür sponsorluğuen_US
dc.subjectCulture sponsorshipen_US
dc.subjectTürkiye İş Bankasıen_US
dc.subjectEfes Pilsenen_US
dc.subjectTürsaken_US
dc.titleTürkiye'de kültür ve sanat sponsorluğu: Türkiye İş Bankası Efes Pilsen ve Türsak örneklerinde sorunlar - çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeCulture and art sponsorship in Turkey: problems and solution suggestions based on the samples of Türkiye İş Bankasi, Efes Pilsen and Türsaken_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
218647.pdf
Boyut:
1.06 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: