Osmanlı toplumunda köle ve cariyeler, Sofya 1550- 1684

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Köle; hürriyetlerine sahip olmayan, başkalarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan kişilerdir. Erkeklere köle, kadın olanlarına ise cariye denilmiştir. Hukukî işlemlere konu olan, para ile alınıp satılabilen köle ve cariyelere Osmanlı dönemi Sofya’sında da rastlamak mümkündür. Bu incelemede Sofya şer’iyye sicilleri esas alınarak köle ve cariyeler hakkında bilgilere yer verilmiştir. Köle ve cariyelerin etnik kökenleri, efendilerinin durumu, azat edilme yolları kadı mahkemesinde hak arayışları gibi hususlar İslam hukuku çerçevesinde izah edilmiştir.
Slaves are people who do not have their freedom and are under ruling and possession of others. While men were called as slave, women were called as female slave. It is possible to encounter slaves and female slaves, who were commodity and subject of legal transactions, in Sofia during Ottoman period. This study involves information regarding slaves and female slaves based on Şer’iyye (Court) Records in Sophia. Matters such as ethnicity of slaves and female slaves, status of their masters, manumissio ways, right claims in kadı (muslim judge) court are explained within the framework of Islamic law.

Açıklama

URL: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/712

Anahtar Kelimeler

Köle, Cariye, Sofya, Slaves, Female slaves, Sophia, Ottoman State, Osmanlı Devleti

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çakır, İ. E. (2014). Osmanlı toplumunda köle ve cariyeler, Sofya 1550- 1684. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (36), 201-216.