Predicting the image of Turkey and the Prime Minister Erdoğan through content analysis of national news media coverage of Davos incident

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Using content analysis of four national newspapers in Turkey and applying framing analysis, this study examines how the selected newspapers framed the image of Turkish Prime Minister Erdoğan and national image of Turkey after the Davos incident in World Economic Forum 2009. The analysis showed that the newspapers differ in their portrayal of the incident and in their construction of the image of Prime Minister Erdoğan and Turkey. Newspapers in the republican-laic side of the political spectrum in Turkey assessed the incident in negative terms and reflected a more negative image for both Prime Minister Erdoğan and Turkey, whereas newspapers with a conservativedemocrat line portrayed more positive images.
Bu çalışma, Türkiye’deki 4 ulusal gazetenin 2009 Dünya Ekonomik Forum’unda yaşanan Davos olayına dair haberlerinin içerik analizi üzerinden Türkiye’nin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imajının araştırılmasını amaçlamaktadır. Yapılan analiz sonucunda, gazetelerin Davos olayını, Türkiye ve Başbakan Erdoğan’ın imajını çerçeveleme şekillerinde farklılaşma görülmüştür. Türkiye’nin politik yelpazesinde cumhuriyetçi-laik taraf olarak nitelendirilen gazetelerin Davos olayı çerçevesinde Türkiye ve Başbakan Erdoğan’ı negatif imgeler üzerinden yansıttığı, diğer taraftan muhafazakar-demokrat taraf olarak nitelendirilen gazetelerin ise daha pozitif imgeler kullandığı tespit edilmiştir.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000094

Anahtar Kelimeler

Framing analysis, Çerçeve analizi, Davos incident, Davos olayı, News media coverage, Gazete haberleri, Content analysis, İçerik analizi

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Engin, E., Şener, G. (2010). Predicting the image of Turkey and the Prime Minister Erdoğan through content analysis of national news media coverage of Davos incident. Selçuk İletişim, 6, (3), 68-75.