Dahhâk b. Kays el-Fihrî ve Emevî siyâsî tarihindeki yeri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dahhâk b. Kays, sahabiliği, İslam Tarihinde çok tartışılan bir vak'a olan Sıffin savaşına katılması ve bilhassa sosyal konumu itibariyle Kays kabilesinin reisi konumunda bulunması sebebiyle araştırılmaya değer bir kişiliktir. Dahhâk b. Kays'ı öne çıkaran en önemli hadise ise Merci Râhıt savaşı olmuştur. Tespit edildiği kadarıyla Dahhâk b. Kays'la ilgili herhangi bir akademik çalışma yapılmaması nedeniyle, Dahhâk b. Kays el-Fıhrî ve Emevî siyasî tarihindeki yerini incelemek uygun bulunmuştur. Araştırma, giriş kısmının dışında üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş'te konunun kaynakları, Dahhâk b. Kays'ın doğumu ve nesebi, Emeviler dönemine kadar Dahhâk b. Kays'ın hayatı ve faaliyetleri incelenmiştir. Birinci bölümde Dahhâk b. Kays'ın Süfyânî Emevî halifeleri dönemindeki hayatı ve faaliyetleri yer almıştır. Muaviye b. Ebi Süfyan, Yezid b. Muaviye ve Muaviye bin Yezid dönemlerindeki faaliyetleri ayrı ayrı incelenmiştir. Dahhâk b. Kays'ın Süfyanî Emevî halifeleri dönemlerindeki icraatlarıyla ilgili bilgiler verilmiş, değerlendirme ve yorumlarda bulunulmuştur. İkinci bölümde, Merc-i Rahıt savaşının meydana geliş sebepleri, savaşın seyri, sona ermesi, sonuçları ve Dahhâk b. Kays'ın bu savaştaki konumuna değinilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Dahhâk b. Kays'ın ölümü ve kişiliği ele alınmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde ise çalışmayla ilgili genel değerlendirme ve yorumlarda bulunulmuştur.
The investigation of Dahhak b. Kays is really important about joining Sıffin war that is an argued event and being the leader of Kays tribe and especially his social position. It is noticed that the most important event that gain important to Dahhak b. Kays is the war of Merc-i Rahıt. It is proved that there is no academic thesis about Dahhak b. Kays, so it is prefered to investigate the place of Dahhak b. Kays el-Fıhrî and his situation in Emawi political history. The study has three chapters except introduction. At the Introduction, the sources of subject, birth and lineage of Dahhak b. Kays, the life of Dahhak b. Kays until the period of Emawies and his activities are examineted. The First Chapter consist of the life of Dahhak b. Kays during Sufyani Emawi caliphs period and his activities at this period. His activities in period of Muawiya b. Abu Sufyan, Yazid b. Muawiya and Muawiya b. Yazid are examinated respectivelly. The informations about his activities at the period of Sufyani Emawi caliphs and some evaluations about him are given. At the Second Chapter, the reason of Merc-i Rahıt war, it?s movement, end, results and the position of Dahhak b. Kays after this war is explained. At the Third and the last Chapter, the death and the personality of Dahhak b. Kays is discussed in detail. At the conclusion of the study, some general commentaries and evaluations are explained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dahhâk b. Kays el-Fihrî, Emeviler, Umayyad, Siyasi tarih, Political history

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kerniç, H. Ş. (2008). Dahhâk b. Kays el-Fihrî ve Emevî siyâsî tarihindeki yeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.