Dahhâk b. Kays el-Fihrî ve Emevî siyâsî tarihindeki yeri

dc.contributor.advisorAtçeken, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorKerniç, Havva Şeyma
dc.date.accessioned2018-03-29T13:34:01Z
dc.date.available2018-03-29T13:34:01Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDahhâk b. Kays, sahabiliği, İslam Tarihinde çok tartışılan bir vak'a olan Sıffin savaşına katılması ve bilhassa sosyal konumu itibariyle Kays kabilesinin reisi konumunda bulunması sebebiyle araştırılmaya değer bir kişiliktir. Dahhâk b. Kays'ı öne çıkaran en önemli hadise ise Merci Râhıt savaşı olmuştur. Tespit edildiği kadarıyla Dahhâk b. Kays'la ilgili herhangi bir akademik çalışma yapılmaması nedeniyle, Dahhâk b. Kays el-Fıhrî ve Emevî siyasî tarihindeki yerini incelemek uygun bulunmuştur. Araştırma, giriş kısmının dışında üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş'te konunun kaynakları, Dahhâk b. Kays'ın doğumu ve nesebi, Emeviler dönemine kadar Dahhâk b. Kays'ın hayatı ve faaliyetleri incelenmiştir. Birinci bölümde Dahhâk b. Kays'ın Süfyânî Emevî halifeleri dönemindeki hayatı ve faaliyetleri yer almıştır. Muaviye b. Ebi Süfyan, Yezid b. Muaviye ve Muaviye bin Yezid dönemlerindeki faaliyetleri ayrı ayrı incelenmiştir. Dahhâk b. Kays'ın Süfyanî Emevî halifeleri dönemlerindeki icraatlarıyla ilgili bilgiler verilmiş, değerlendirme ve yorumlarda bulunulmuştur. İkinci bölümde, Merc-i Rahıt savaşının meydana geliş sebepleri, savaşın seyri, sona ermesi, sonuçları ve Dahhâk b. Kays'ın bu savaştaki konumuna değinilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Dahhâk b. Kays'ın ölümü ve kişiliği ele alınmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde ise çalışmayla ilgili genel değerlendirme ve yorumlarda bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe investigation of Dahhak b. Kays is really important about joining Sıffin war that is an argued event and being the leader of Kays tribe and especially his social position. It is noticed that the most important event that gain important to Dahhak b. Kays is the war of Merc-i Rahıt. It is proved that there is no academic thesis about Dahhak b. Kays, so it is prefered to investigate the place of Dahhak b. Kays el-Fıhrî and his situation in Emawi political history. The study has three chapters except introduction. At the Introduction, the sources of subject, birth and lineage of Dahhak b. Kays, the life of Dahhak b. Kays until the period of Emawies and his activities are examineted. The First Chapter consist of the life of Dahhak b. Kays during Sufyani Emawi caliphs period and his activities at this period. His activities in period of Muawiya b. Abu Sufyan, Yazid b. Muawiya and Muawiya b. Yazid are examinated respectivelly. The informations about his activities at the period of Sufyani Emawi caliphs and some evaluations about him are given. At the Second Chapter, the reason of Merc-i Rahıt war, it?s movement, end, results and the position of Dahhak b. Kays after this war is explained. At the Third and the last Chapter, the death and the personality of Dahhak b. Kays is discussed in detail. At the conclusion of the study, some general commentaries and evaluations are explained.en_US
dc.identifier.citationKerniç, H. Ş. (2008). Dahhâk b. Kays el-Fihrî ve Emevî siyâsî tarihindeki yeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/9926
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDahhâk b. Kays el-Fihrîen_US
dc.subjectEmevileren_US
dc.subjectUmayyaden_US
dc.subjectSiyasi tarihen_US
dc.subjectPolitical historyen_US
dc.titleDahhâk b. Kays el-Fihrî ve Emevî siyâsî tarihindeki yerien_US
dc.title.alternativeDahhâk b. Kays el-Fihri and his situation in Emawi politic historyen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
218761.pdf
Boyut:
301.38 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: