Okul öncesi beslenme eğitiminde çocuktan çocuğa eğitim

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, okul öncesine devam eden 6 yaş grubu çocuklara verilen beslenme eğitiminin, çocuktan çocuğa eğitim ile diğer çocuklara aktarılıp, etkinliğini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma ön test, beslenme eğitimi, çocuktan çocuğa eğitim ve son test olarak planlanıp uygulanmıştır. Örneklemi, Erzurum ili Karayazı ilçesinde anasıfına devam eden 6 yaş grubu 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan çocukların annelerine ön test ve son test olarak Beslenme Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Deneysel uygulama öncesinde bağımlı değişken açısından gruplar arasında herhangi bir fark olup olmadığı ön testle kontrol edilmiştir. Ön test sonuçları t testi ile kontrol edilmiş ve iki grubun beslenme alışkanlıkları hakkındaki tutumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sekiz hafta süren eğitim uygulamarında beslenme alışkanlıklarını ve genel beslenme bilgilerini içeren toplam 8 etkinlik deney grubu çocuklarına uygulanmıştır. Çocukların annelerinin eğitim durumlarının ve çalışma durumlarının çocukların beslenme alışkanlıklarını etkilemediği sonucu bulunmuştur. Deney grubuna deneysel uygulamanın ardından, ön test olarak uygulanan Beslenme Tutum Ölçeği, son test olarakta kullanılmıştır. Deney grubuna verilen etkinliklerden sonra, bu öğrencilerin kontrol grubundaki çocuklarla etkileşime girip Çocuktan Çocuğa Eğitim uygulaması yapmaları için gerekli ortam hazırlanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara da son test olarak Beslenme Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilen beslenme eğitiminin ve Çocuktan Çocuğa Eğitim uygulamasının çocukların beslenme alışkanlıklarını olumlu etkilediği görülmüştür
This study has been done to research the effects nutrition habits of 6 years group children who are going to kindergarten on Child to Child education. The research was planned and applied as pre-test, nutrition education, child to child education and last test. As the sambling, 40 children were selected in accidentally from 6 years group Children who are going to kindergarten in Karayazı village of Erzurum city. The sambling Children were divided in two groups considering their gender. While the first group was being determined as experiment group, the second group was determined was control group. The mothers of children who are participated, in the research were applied Nutrition Attitude Scale as pre- test and last test. Before applying the experiment, with the pre- test, it was controlled that there wasn?t any difference between the groups regarding the interdependent variable. The result of pre- test was analyzed with t-test and it wasn?t found any meaningfull defference between the groups in about the attitude of nutriment habits. In education applying lasting eight weeks, total eight facilities, including nutriment habits and general nutriment information has been applied to the children. It was found as result that the education level and working manners of the mothers did not effect the nutriment habits of the children. After applying Nutrition Education as the experimentel practise to experiment group, to determine any changes at the Nutrition habits attitude of the children, the parents were applied at last test, Nutrition Attitude Scale which was applied as pre-test . According the t results of last test, it was seen that Nutrition Education and Child to Child Education had a possitive effect on the nutriment habits of the children. Also, the gender of the children who participated in to the research showed no meaningful differences.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Beslenme eğitimi, Nutrition education, Okul öncesi eğitim, Preschool education, Çocuk beslenmesi, Child nutrition

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ataman, Ü. Okul öncesi beslenme eğitiminde çocuktan çocuğa eğitim. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.