Politik halkla ilişkiler faaliyetlerinden örgüt içi politik halkla ilişkiler: Ak Parti örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde politikada halkla ilişkiler, bütün politik partilerin kayıtsız kalamayacağı bir hizmet niteliği kazanmıştır. Dolayısıyla politik halkla ilişkileri önemsemeyen partilerin başarılı olma şansı oldukça azalmış, hatta yok olmuştur. Etkili bir politik halkla ilişkilerin uygulanabilmesi büyük ölçüde günümüz yeni teknolojisi ve 21. yüzyılın tüm kitle iletişim araçlarının etkili işleyişine bağlıdır. Bu doğrultuda politik halkla ilişkilerin temelinde bulunan iletişimde önemli bir unsur teşkil etmektedir. Halk tarafından seçilip ülkeyi kendi stratejisi doğrultusunda geleceğe taşımayı amaçlayan partilerin başarısı halkın desteği ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu doğrultuda politik halkla ilişkiler faaliyetlerinde önemli bir unsur olarak karşımıza halkın geçmişte gösterdiği tutum ve davranışlar çıkmaktadır. Bu çalışmada; örgüt içi politik halkla ilişkiler faaliyetleri bazında AK Parti hükümetinin ve yeni kurulmuş partinin iktidara gelmesi ve sonrasındaki kitle iletişim araçlarını kullanımı ve parti içi örgütlenmede ve iletişimde kullandığı iletişim araçlarını ve yöntemlerini inceledik.
Today, political public relations, has become as a function that can not be impassive to all political parties. Therefore chance of being successful for the political parties which is careless about political public relations reduced, or even disappeared completely. Effective implementation of a political public relations related in effective functioning of today's new technology and XXI century all mass media. The success of political parties that selected by the people and which aims moving forward the country in line with its strategy is increasing directly proportional with the support of the people. In this respect, as an important factor in political public relations activities, it appears people's attitudes and behaviors are shown in the past. In this work; on the basis of political public relations activities within the organization we analyzed usage of mass media of the AK Parti government which was the new established party while it gain a power and after. We also investigate communication tools and methods used by party organization and communications.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Party, Politik süreç, Political process, Siyaset, Politics, Siyasi pazarlama, Political marketing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Musabaev, T. (2011). Politik halkla ilişkiler faaliyetlerinden örgüt içi politik halkla ilişkiler: Ak Parti örneği.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.