Türk gençliğinin gelecek tasavvuru ve siyasete bakışı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Siyaset, birbirlerine karşılıklı bağlarla bağlı bulunan insanların, birlikte yaşama amacıyla bulundukları topluma, gruba kendilerini uydurma çabaları ve faaliyetleridir. Ancak siyaset denilince, kısaca devlete ait işleri veya devlet yönetimini anlayabiliriz. Siyaset felsefesi, iktidarın kaynağını, meşruiyetin ölçütünü, egemenliğin kullanış biçimlerini, bireyin temel haklarını, bürokrasiyi ve sivil toplumun anlamını inceler. Siyasal inanç, davranış ve değerlerin birey tarafından benimsenme sürecini siyasal toplumsallaşma olarak ifade edebiliriz. Siyasal katılım ise, bireyin siyasal sistem karşısındaki durumunu, tutumunu ve davranışlarını gösteren bir kavramdır. Cinsiyet, eğitim, yaş, yerleşme yeri ve sınıfın etkisi, siyasal katılmayı etkileyen faktörlerdir. Türkiye'de siyasal hareketler Gülhane Hattı Hümayununla başlamıştır. Daha sonra I. ve II. Meşrutiyetle devam eden siyasal hayat, Cumhuriyetin kurulması ve 1946'da çok partili hayata geçişle hareketlilik kazanmıştır. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980'de askeri müdahalelerle sekteye uğrayan siyasal hayat, 28 Şubat 1997'de postmodern darbe ile tanışmıştır. 1980 askeri müdahalesinden sonra yapılan seçimlerin 4 tanesinde tek partili hükümet çıkmıştır. Siyasal hareketler ve akımlar, gençlik tarafından gerekli desteği bulamazsa siyasal hareket toplum tarafından da kabul görmez hale gelmektedir. Bundan dolayıdır ki gençlik, siyasal hareketlilikte her zaman öncü rol oynamaktadır. Çoğu zamanda olayların büyümesine sebebiyet veren gençliktir. Kimi zaman başrollerde, kimi zaman da perde arkasındadırlar. Gençlik üzerine yapılan anketler, yapıldıkları ortamlara göre çeşitlilik arz etmektedir. Gazi Üniversitesi ve ODTÜ'de yapmış olduğumuz anket çalışmalarında da bu farklılık kendini göstermektedir. Bu üniversitelerde yaptığımız anketlerde bunu kanıtlamaktadır. Anket çalışmaları öğrencilerin siyasete bakış açıları ve düşünce sistemlerini açıkça ortaya koymaktadır.
Policy is people?s activities and adaptation efforts for society in which they live. People who are interconnected to each other aim to live together. However, we can understand public works or government when policy is argued. The philosophy of policy studies resources of government, criteria of legality, dominance usage methods, fundamental rights of individuals, and the meaning of bureaucracy and civic society. We can state the acceptance process of politic beliefs, treatments and values by individuals as politic socialization. On the other hand, politic participation is a concept pointing out individual?s aspects, altitudes and attitudes in view of politic system. Gender, education, age, location and the effects of class are the factors effecting politic participation. Political movements in Turkey started with Hatt-i Sharif of Gülhane. Then politic life continued with the I. and II. constitutional monarchy, foundation of Turkish Republic, and multy party system. Politic life was interrupted by military intervention on 27 May 1960, 12 March 1971 and 12 September 1980. On 28 February 1997, postmodern military coup was held in Turkey. After the military coup in 1980, one-party instituted the government after four elections. If youth do not support a politic movement, the whole society, then, do not support the politic movement. Because of this reason, youth have performed the major role in political movements ever since. Occasionally, they make the events bigger. The surveys conducted on the youngs vary according to the location. We can observe this variety in the surveys conducted in Gazi University and METU. Surveys display the politic beliefs and thoughts of youth.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Siyaset, Politics, Gençlik, Youth

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sezdirmez, A. (2008). Türk gençliğinin gelecek tasavvuru ve siyasete bakışı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.