Türk gençliğinin gelecek tasavvuru ve siyasete bakışı

dc.contributor.advisorGökçe, Orhan
dc.contributor.authorSezdirmez, Ahmet
dc.date.accessioned2018-04-01T19:30:28Z
dc.date.available2018-04-01T19:30:28Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSiyaset, birbirlerine karşılıklı bağlarla bağlı bulunan insanların, birlikte yaşama amacıyla bulundukları topluma, gruba kendilerini uydurma çabaları ve faaliyetleridir. Ancak siyaset denilince, kısaca devlete ait işleri veya devlet yönetimini anlayabiliriz. Siyaset felsefesi, iktidarın kaynağını, meşruiyetin ölçütünü, egemenliğin kullanış biçimlerini, bireyin temel haklarını, bürokrasiyi ve sivil toplumun anlamını inceler. Siyasal inanç, davranış ve değerlerin birey tarafından benimsenme sürecini siyasal toplumsallaşma olarak ifade edebiliriz. Siyasal katılım ise, bireyin siyasal sistem karşısındaki durumunu, tutumunu ve davranışlarını gösteren bir kavramdır. Cinsiyet, eğitim, yaş, yerleşme yeri ve sınıfın etkisi, siyasal katılmayı etkileyen faktörlerdir. Türkiye'de siyasal hareketler Gülhane Hattı Hümayununla başlamıştır. Daha sonra I. ve II. Meşrutiyetle devam eden siyasal hayat, Cumhuriyetin kurulması ve 1946'da çok partili hayata geçişle hareketlilik kazanmıştır. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980'de askeri müdahalelerle sekteye uğrayan siyasal hayat, 28 Şubat 1997'de postmodern darbe ile tanışmıştır. 1980 askeri müdahalesinden sonra yapılan seçimlerin 4 tanesinde tek partili hükümet çıkmıştır. Siyasal hareketler ve akımlar, gençlik tarafından gerekli desteği bulamazsa siyasal hareket toplum tarafından da kabul görmez hale gelmektedir. Bundan dolayıdır ki gençlik, siyasal hareketlilikte her zaman öncü rol oynamaktadır. Çoğu zamanda olayların büyümesine sebebiyet veren gençliktir. Kimi zaman başrollerde, kimi zaman da perde arkasındadırlar. Gençlik üzerine yapılan anketler, yapıldıkları ortamlara göre çeşitlilik arz etmektedir. Gazi Üniversitesi ve ODTÜ'de yapmış olduğumuz anket çalışmalarında da bu farklılık kendini göstermektedir. Bu üniversitelerde yaptığımız anketlerde bunu kanıtlamaktadır. Anket çalışmaları öğrencilerin siyasete bakış açıları ve düşünce sistemlerini açıkça ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractPolicy is people?s activities and adaptation efforts for society in which they live. People who are interconnected to each other aim to live together. However, we can understand public works or government when policy is argued. The philosophy of policy studies resources of government, criteria of legality, dominance usage methods, fundamental rights of individuals, and the meaning of bureaucracy and civic society. We can state the acceptance process of politic beliefs, treatments and values by individuals as politic socialization. On the other hand, politic participation is a concept pointing out individual?s aspects, altitudes and attitudes in view of politic system. Gender, education, age, location and the effects of class are the factors effecting politic participation. Political movements in Turkey started with Hatt-i Sharif of Gülhane. Then politic life continued with the I. and II. constitutional monarchy, foundation of Turkish Republic, and multy party system. Politic life was interrupted by military intervention on 27 May 1960, 12 March 1971 and 12 September 1980. On 28 February 1997, postmodern military coup was held in Turkey. After the military coup in 1980, one-party instituted the government after four elections. If youth do not support a politic movement, the whole society, then, do not support the politic movement. Because of this reason, youth have performed the major role in political movements ever since. Occasionally, they make the events bigger. The surveys conducted on the youngs vary according to the location. We can observe this variety in the surveys conducted in Gazi University and METU. Surveys display the politic beliefs and thoughts of youth.en_US
dc.identifier.citationSezdirmez, A. (2008). Türk gençliğinin gelecek tasavvuru ve siyasete bakışı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/10020
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectGençliken_US
dc.subjectYouthen_US
dc.titleTürk gençliğinin gelecek tasavvuru ve siyasete bakışıen_US
dc.title.alternativeOutlook on policy and future realization of Turkish youthen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
218691.pdf
Boyut:
965.74 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: