Akrilamit uygulanan sıçanların kemik iliği hücrelerinde mitotik aktivite ile emperipolez ve mikronükleus sıklığının belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalısmada, karbonhidrat bakımından zengin gıdaların yüksek sıcaklıkta pisirilmeleri esnasında olusan akrilamitin, sıçan kemik iliginde megakaryositik emperipolez ve mitotik aktivite ile mikronükleus sıklıgına etkisi incelenmistir. Çalısma boyunca 8 haftalık Sprague Dawley ırkı erkek albino sıçanlar kullanılmıstır. Megakaryositik emperipolezin yogunluk derecesinin ve mitotik aktivitenin belirlenmesi için; 30, 45 ve 60 mg/kg dozlarındaki akrilamit gavaj yolu ile sıçanlara bes ardısık gün boyunca uygulanmıstır. Son uygulamadan 24 saat sonra incelenen kemik iligi numunesinde, sadece uygulanan en yüksek dozun megakaryositik emperipolezin yogunlugunu önemli derecede azalttıgı, megakaryositler tarafından yutulan hücrelerin daha çok nötrofil granülositler oldugu ve megakaryositler ve bunlar tarafından yutulan hücrelerde morfolojik dejenerasyonun meydana gelmedigi tespit edilmistir. Mitotik aktivitenin belirlenmesi için yapılan çalısmada, sadece uygulanan 45 ve 60 mg/kg'lık akrilamit dozlarının sıçan kemik iligi hücrelerinin mitotik aktivitelerini önemli derecede azalttıgı tespit edilmistir. Akrilamit uygulaması kemik iligi hücrelerinin mitotik aktivitelerinde azalmaya baglı olarak, megakaryositik emperipolez yogunlugunu önemli derecede düsürmüstür. Mikronükleus sıklıgının belirlenmesinde ise, 125, 150 ve 175 mg/kg dozlarındaki akrilamit sıçanlara gavaj yolu ile tek doz olarak uygulanmıs ve uygulamadan 48 saat sonra kemik iligi numunesi incelendiği zaman, mikronükleuslu polikromatik eritrositlerin sayılarında önemli derecede artıs belirlenmis ve kemik iligi hücrelerinde sitotoksik etki meydana getirdiği tespit edilmiştir.
In this study it was aimed that the effect of acrylamide, formed from carbohydrate rich foods during cooked at high temperatures, on megakaryocytic emperipolesis, mitotic activity and micronucleus frequency from rat bone marrow. Throughout this study, 8-week-old male Sprague Dawley strain rats were used. To determine the incidence of megakaryocytic emperipolesis and mitotic activity 30, 45 and 60 mg/kg b.w. acrylamide dosages were gavaged to rats for five consecutive days. By investigating bone marrow sample after 24 hours from last application, it was found that only the highest dosage significantly decreased the incidence of megakaryocytic emperipolesis and it was also observed the types of marrow cells engulfed by megakaryocytes were mostly neutrophil granulocytes and both megakaryocytes and engulfed cells didn?t show morphologically degenerations. In the determination of mitotic activity, it was found that only 45 and 60 mg/kg b.w. acrylamide dosages significantly caused to decrease the mitotic activity of rat bone marrow cells. In the end of the study, it was observed that the application of acrylamide significantly decreased the incidence of megakaryocytic emperipolesis depending on the decreasing mitotic activity of bone marrow cells. For the determinating of micronucleus frequency 125, 150 and 175 mg/kg b.w. acrylamide dosages were gavaged to rats as a single dose and by examining the bone marrow sample after 48 hours from the application, it was observed that every dosage significantly increased the number of micronucleated polycromatic erythrocytes (MNPCE) and also showed sitotoxic effect on bone marrow cells.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kemik iliği, Bone marrow, Megakaryositik emperipolesis, Mikroçekirdek testleri, Micronucleus tests, Mitotik aktivite, Mitotic activity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yener, Y. (2008). Akrilamit uygulanan sıçanların kemik iliği hücrelerinde mitotik aktivite ile emperipolez ve mikronükleus sıklığının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.