Konya ilinde atık yapmış koyun sürülerinde brusellozisin seroprevalansı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Brusellozis; hayvanlarda özellikle genital organlara yerleşerek yavru atmalara ve infertiliteye neden olan zoonoz bir hastalıktır. Konya bölgesindeki atık yapmış ve Brucella melitensis (B. melitensis) izole edilmiş koyun sürülerinde, Brusellozis’in yaygınlığını serolojik olarak belirlemek amacıyla 24 ayrı sürüden alınan 588 adet kan serumu RBPT, Mikro Serum Aglütinasyon Testi (mSAT) ve ELISA testleri ile yoklandı. Ayrıca, sürülere ait risk faktörlerinin değerlendirilmesi amacıyla, sürü sağlığı ve yönetimi ile ilgili bilgileri amaçlayan anket hazırlandı. Kan serumlarının 242’si (% 41.1) RBPT ile, 219’u (% 37.2) mSAT ile ve 254’ü (% 43.2) ELISA testi ile pozitif olarak belirlendi. Anket ile sürülere ait epidemiyolojik veriler ortaya konuldu. Konya’da B. melitensis’e bağlı atık görülen koyun sürülerinde % 24-81.8 gibi yüksek oranlarda enfekte hayvan bulunduğu ve bu yüksek oranın halk sağlığı ve ülke hayvancılığı açısından tehdit oluşturduğu kanısına varıldı.
Brusellosis, is a zoonotic infection and cause reproductive system disorders such as abortion and infertility in animals. A number of 588 blood serum samples collected from 24 herds were examined by RBPT, mSAT and ELISA tests to determine the frequency of the disease in the B. melitensis (B. melitensis) isolation positive sheep herds from province Konya. Besides, a structured questionnaire was used to collect information on the sheep herds’ health and management to evaluate risk factors of sheep herds. Of the 588 serum samples, 242 (41.1%), 219 (37.2%) and 254 (43.2%) were found to be positive by RBPT, mSAT and ELISA, respectively. Epidemiological information of herds was determinated by questionnaire. It is concluded from this study that the B. melitensis isolation positive herds have a lot of sero-positive animals found between 24-81.8% depending on the herd tested and such sero-positivity is concern of public health and animal husbandry.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

01.Feb

Künye

Aras, Z., Ateş, M. (2009). Konya İlinde Atık Yapmış Koyun Sürülerinde Brusellozisin Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 25(1-2), 29-35.