İdarî yargıda davâlı ve davâlının temsili

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, esas olarak İdarî Yargı uygulamalarında farklı yorumlara yol açan davalı ve davalının temsili konuları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde İdarî Yargıda davâlı olabilecek idarî makamların hangileri olduğu ve hangi ölçütler esas alınarak tespit edileceği ve davâlı idarenin hak ve yetkileri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise, davâlı idareyi kimlerin temsil edeceği, davâlı idare adına yargısal işlemlerin kimler tarafından yerine getirileceği, duruşma ve keşiflere kimlerin katılacağı, temsilcinin yapabileceği işlemlerin sınırları, yetkisiz temsilcin yapacağı işlemlerin hukukî sonuçları irdelenmiştir. Çalışmada, netice itibariyle İdarî Yargıda davâlı olabilmek için kural olarak kamu tüzel kişiliğine sahip olunması gerektiği, ancak, açık bir kanun hükmü varsa tüzel kişiliğe sahip olmayan bir kısım kamu kurum ve kuruluşlarının da davalı olabileceği, bunun yanında, kimi istisnai durumlarda kamu gücü kullanan Özel Hukuk tüzel kişilerinin de davalı konumuna alınabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, devlet tüzel kişiliğine ait davalarda idarenin kanunî temsilcisinin, daire amiri, hukuk müşaviri, şube amiri ile hazine avukatı olduğu, devlet tüzel kişiliği dışındaki diğer kamu kurumları ve kamu idarelerinin kanunî temsilcisinin ise, ilgili idarelerin kuruluş kanununda belirtilen kişilerin olduğu neticesine varılmıştır.
In this study, basically the issues of the defendant and the representation of the defendant, which lead to different interpretations in Administrative Judiciary practices, are dwelt on. In the first chapter of the study, which positions of authority can be sued and according to which criteria they will be determined and the rights and the authority of the sued administration are examined. In the second chapter, the issues of who will represent the sued administration, by whom the judiciary procedures will be fulfilled on behalf of the sued administration, who will attend the trals and inspections, the limits of what the representative can do, and the legal consequences of the practices of an unauthorized representative are studied. In the study, the following conclusions are reached: as a rule, in order to be sued in Administrative Judiciary, public judical stature is required, yet if there is a definite code of law, some public institutions and corporations that don?t have judical stature can also be sued, whereas, in certain exceptional cases, Civil Law judical individuals that exercise public power can be included in the case of the one sued. On the other hand, the following conclusions are reached in connection with the court cases concerning state judical stature: In these cases, the legal representative of the administration is the head of the office; the legal consultant is the head of the branch and the attorney of the treasury; the legal representative of those public institutions and corporations excluding state judical stature is the individuals determined in the founding law of the administrations involved.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk, Law

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kılıç, A. (2009). İdarî yargıda davâlı ve davâlının temsili. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.