Yoğurt Çeşitleri, Yoğurtlarda Görülen Bazı Kusurlar ve Çözüm Önerileri

dc.contributor.authorBulut, Birsen Solak
dc.contributor.authorAkın, Nihat
dc.date.accessioned2020-03-26T18:22:26Z
dc.date.available2020-03-26T18:22:26Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractİnsanların tükettiği gıdalar arasında önemli bir yeri olan yoğurt, laktik asit bakterileri yardımıyla sütün laktik asit fermantasyona uğratılması sonucu oluşan farklı kıvamlarda, kendine özgü yapı ve kusursuz lezzet gibi özelliklere sahip fermente bir süt ürünüdür. Son yıllarda dünyada tüketilen yoğurt çeşitleri artmıştır. Yoğurt üretiminde kimi zaman standart olmayan üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla kalitesi düşük yoğurtlar üretilmekte ve bu yoğurtlarda bazı kusurlar görülmektedir. Bu derlemede yoğurt üretimi ve yoğurt çeşitlerinden kısaca bahsedilip, yoğurtlarda görülen bazı kusurlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractYoghurt, an important food item among other foods, consists of milk fermented by lactic acid bacteria. It is fermented milk with some properties, different consistency, unique structure and excellent flavor. In recent years, the consumption of different types of yoghurt has increased throughout the world. Quality of yoghurt manufactured with non-standard production methods may be poor, and structural as well as sensorial defects may present in these types of yoghurts. This review presents yoghurt production and yoghurt types briefly, and explains some defects in yoghurts and solutions.en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.identifier.issn1304-7582en_US
dc.identifier.issn2148-015Xen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVeU5EZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27334
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAkademik Gıdaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleYoğurt Çeşitleri, Yoğurtlarda Görülen Bazı Kusurlar ve Çözüm Önerilerien_US
dc.title.alternativeYoghurt Types, Defects in Yoghurts and Solutionsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar