Türk vergi sisteminde yoklama ve yaygın ve yoğun vergi denetimi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yoklama ve yaygın ve yoğun vergi denetimi, henüz mükellefiyetini tesis ettirmemiş kişilerin ve vergilendirilmeyen kaynakların ortaya çıkarılması yönü ile vergi gelirlerini arttırıcı etki yapar. Vergi kaçıranları saptayıp vergilendirilmelerini sağlaması nedeniyle de vergi ödeyenler nezdinde ticari rekabeti daha adil hale getirmektedir. Bu sonuçta mükelleflerin vergi dışı kalmasını önleme görevi üstelenerek kayıt dışılığı azaltarak vergi adaleti ve sosyal adaleti sağlamaktadır. Bu müesseselerin vergi gelirlerini artırma, rekabeti düzenleme ve sosyal adalete hizmet etmek gibi vergi hukuku açısından önemli amaçları ve hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi mali amaçların gerçekleşmesinin yanı sıra yüksek amaçlardan olan sosyal adalete de hizmet etmesi açısından son derecede önemi yüksek ve devamlı olan bir kurum olarak nitelendirmek mümkündür. Son dönemde yapılan düzenlemelerin merkezi boyuta dönüştürme faaliyeti kapsamında yer alması, nitekim bu kurumun da öneminin artmasını sağlamıştır. Zira bu genel adıyla yoklama kurumu, denetim faaliyetlerinin en temel noktasını teşkil etmektedir. Buna istinaden oluşturulan sistemin yoklama kurumuna etkileri teknik boyutta uzman sayısının denetimdeki rolü ile aynı etkiye sahip olacağı bir gerçektir.
Polling and the widespread and intensive tax audit, yet the obligation of persons and property not opened liaison not taxable aspect of the discovery of resources and tax revenue-enhancing effect. Detect tax evaders they taxation the tax payers because it provides more than just make it before the commercial competition. This is ultimately the tax payers by reducing downtime prevention task undertaking informal economy provides tax fairness and social justice. These institutions to increase tax revenues, such as competition, regulation, and social justice, to serve the goals and objectives are important in terms of tax law. The realization of these is high in relation to the objectives of high and sustained level of importance that may be considered as an institution. Recently, the central dimension into the arrangements made within the scope of activity to take place, thus the importance of this institution has led to increases. Because the general name of the polling institute, audit activities constitute the most fundamental point. This institution, created to probe the effects of system control, the role of the number of specialists with a technical dimension will have the same effect as a fact.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk

Kaynak

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

100

Künye