Matematiksel modelleme kullanarak Türkiye'nin uzun dönem elektrik yük tahmini

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-01-13

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında, elektrik enerjisinin son kullanıcılara ekonomik, kaliteli ve sürekli olarak sağlanabilmesi için yapılan planlama çalışmalarının önemi vurgulanmıştır. Yapılacak planlamanın en önemli unsuru olan geleceğe dönük tahmin yöntemleri detaylı biçimde incelenmiş ve 2010 ? 2025 yılları arasındaki yıllık tüketilen toplam enerji miktarları ve puant günde tüketilen enerji miktarları tahmin edilmiştir. Buna göre geçmiş yıllara ait, enerji tüketimi ile ilişkili olan verilerden uygun matematiksel modeller oluşturulmuş ve gelecek yıllara ait sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Yapılan tahminden elde edilen veriler daha önceden farklı yöntemler kullanılarak yapılmış olan diğer akademik çalışmalar ile kıyaslanmıştır.
In this study, end users of electrical energy economically, to ensure consistently high quality and emphasize the importance of the planning studies. The most important element of planning to do for the future of the prediction methods were examined in detail and the 2010 - 2025 the total amount of energy consumed between the amount of energy consumed and the peak day forecasts were made. Accordingly, for the years past, the energy consumption associated with the appropriate mathematical models are created from the data and results in future periods to be studied. The data obtained from the estimate made previously using different methods are compared with other academic studies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Load prediction algorithm, Elektrik, Yük tahmini algoritması, Load forecasting, Yük tahmini, Demand forecasting, Talep tahmini, Demand estimation, Talep tahmini, Demand estimation system, Talep tahmin sistemi, Demand projections, Talep projeksiyonları, Regression, Regresyon, Electrical energy, Elektrik enerjisi, Electricity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Oğurlu, H. (2011). Matematiksel modelleme kullanarak Türkiye'nin uzun dönem elektrik yük tahmini. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.