Avrupa Birliği'nin terörizmle mücadele yöntemleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-03-07

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

“Terör” korku salmak, yıldırmak anlamına gelirken “terörizm” siyasi amaçları gerçekleştirmek için terörü kullanan bir strateji biçimi olarak tanımlanabilir. Terörün ortak tanımı yapılmasına rağmen terörizm konusunda ortak bir tanım bulunmamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinin başında devletlerin terörizmi ulusal çıkarlarını gerçekleştirebilmek için bir araç olarak kullanmaları gelmektedir. Küreselleşen dünyada terör de küresel bir öz kazanmaktadır. Ulaşım ve haberleşme ağındaki gelişim, finans sorunlarının uyuşturucu ticareti ve kara para aklama yoluyla sağlanması, internet vb iletişim teknolojilerinden faydalanma terörist grupları güçlendirmiştir. Terörizmle mücadele AB ülkeleri arasında yeni bir sorun değildir. Ancak 11 Eylül saldırılarına kadar Birliğin bu konuda belirgin ortak bir politikası olmamış sorunu “iç güvenlik” problemi addedip bu yönde politikalar belirlemişlerdir. Terörün küreselleşmesi, asimetrik tehdidin tüm dünyayı ve özellikle hegemon güç ABD’yi vurması AB’nin ortak önlemler alması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda AB, çeşitli anlaşmalar, çerçeve kararlar, yeni kurumlar, eylem planları yoluyla terörizmle mücadeleye yer vermiştir. Bölgede yaşanan terörist saldırılarının ardından yayılmaya başlayan “İslamofobia” insan hakları ihlallerinin önlenmesi bakımından çözülmesi gereken bir konu halini almıştır.
While “terror” comes to mean spreading fear, intimidating “terrorism” is a style of strategy which use to terror for implement political aims. There is a common definition about terror but there is not a common definition about terrorism. Because states materialize their national interest via terrorism. Terror has acquired global spirit with globalisation. Drug traffic, laundering of money has finansced terrorist groups. The internet, using of computer has helped them for propaganda. Terrorism and war on terrorism is not a new policy among the states of European Union. Some of member states has came up against for years. Those states had assumed affair of terrorism like problem of internal security and they had determined their policy in this context. Until 11 September 2001, there are not serious policy for war on terrorism in states of European Union. But after 11 September 2001, globalisation of teror, asymmetric threat and its risk of spreading, terrorism against hegemon America have revealed to guard for forming common policies in the European Union. War on terrorism is ensured by agreements, framework laws, new constituitons in the Union. After attacked of terrorism in Europe, Islamofobia have become very important problem in the Union for protecting of human rights.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Terör, Terörizm, İslamofobia, Terror, Terrorism, Globalization, Islamofobia, Asimetrik tehdit, PKK, Küreselleşme, Asymmetric threat, War on terrorism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ekici, K. D. (2012). Avrupa Birliği'nin terörizmle mücadele yöntemleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.