Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Enerji ihtiyacını karşılamada yenilenemeyen enerjiler ve yenilenebilir enerjiler olmak üzere iki çeşit kaynak kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar olarak da adlandırılan yenilenemeyen kaynaklar, ciddi ve tehlikeli boyutlarda çevre sorunlarına neden olmaktadırlar. Ayrıca bu kaynakların rezervleri sınırlı miktardadır ve bir gün tükeneceklerdir. Bu nedenle alternatiflerinin bulunması bir zorunluluktur. Bu çalışmada fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
There are two kinds of energy sources that can be named as sustainable and unsustainable energies in answering the energy requirement. Unsustainable fuels which are also named as fossil fuels cause serious damages on environment. And these fuels’ reserves are limited and one they will run out. For this reason the finding the alternatives is cumpolsory. In this study as an alternative to the fossil fuels, the sustainable energy sources have discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre kirliliği, enerji, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji, Environmental pollution, energy, fossil fuels, sustainable energy, nuclear energy

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Çukurçayır, M. A., Sağır, H., (2008). Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 257-278.