Televizyon haberciliğinde nesnellik: Ses kayıtlarının TV haberlerinde ele alınışı

dc.contributor.advisorKazaz, Mete
dc.contributor.authorBaca, Kübra
dc.date.accessioned2017-08-17T06:54:10Z
dc.date.available2017-08-17T06:54:10Z
dc.date.issued2015-06-22
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractKamuoyunun haber alma aracı olarak kullandığı televizyonun, olayları aktarırken nesnelliği göz ardı edip etmediklerini belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi olarak içerik analizinin seçildiği bu çalışmada yönteme uygun olarak farklı ideolojik yaklaşımlara sahip dört televizyon kanalı olan Kanal D, Atv, Samanyolu Haber ve Artı 1 televizyonu örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada yargısal örnekleme yöntemi kullanılmış olup, seçilen bu dört ayrı televizyon kanalının ses kayıtları haberlerini nasıl ele aldıklarına dair veriler elde edilmiştir. Araştırmanın ilk iki bölümünde literatür taraması yöntemiyle konu ile ilgili kuramsal çerçeve oturtulmuştur. Birinci bölümünde haber kavramı, günlük bir olayın nasıl televizyon haberine dönüştüğü, olayın haber olmasını sağlayan değer etmenleri ve haber içeriklerine etki eden unsurlar anlatılmıştır. İkinci bölümünde televizyon haberciliğinden, televizyon haberciliğinde korunması gereken nesnellik kavramından, haber oluşum sürecinde nesnellik aşamalarından bahsedilmiştir. Etik kavramına, televizyon haberciliğinin gösterdiği değişime ve televizyon haberciliğinde karşılaşılan etik sorunlara değinilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde incelenen televizyon kanallarının analizleri aktarılmaya başlanmıştır. Dört ayrı televizyon kanalının incelenen gün içerisinde ana haber bültenlerinde ses kayıtları olayını ele alışları içerik analizi yöntemiyle irdelenmiştir. Spikerin söylemi, hazırlanan perfore metni, kullanılan kj'ler, haber süreleri, kişilere ayrılan süreler aktarılmıştır. Yine araştırmanın bulguları analizler doğrultusunda hazırlanan tablolar ile aktarılmaya çalışılmıştır. Bu analizler ve tablolar sayesinde sonuca ulaşılmıştır. Araştırmada haber içeriklerini hazırlayan televizyon kanalının sahip olduğu ideolojik eğilimin haber içerikleri konusunda oldukça etkili olduğu görülmüştür. Kişisel fikirler, ideolojik bakışın habere konu alan kişilere göre farklı yaklaşımlar sergilediği d,kkat çekmektedir. Kendi sahip oldukları görüş dışında başka görüş bildiren bir kişi, olayın sahibi yani olay kişisi olsa bile haber içerisinde yer bulamamıştır. Ayrıca bu bakış açısının hem kullanılan kj'ye, hem haber metnine hem de spikerin söylemine aynı şekilde yansıdığı görülmektedir. Spikerin söyleminin haber içerisinde de defalarca yinelendiği, alt yazılarla da bu iki söylemin desteklendiği rahatlıkla fark edilmektedir. Özellikle haber bülteni içerisinde kanal görüşünü destekleyen kişilerin açıklamalarının uzun süre yer bulduğu, karşıt görüşlerin bültende ya çok az yer bulduğu ya da hiç yer bulamadığı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this survey is to detect whether Television ignores the objectivitiy or not that is used as a news source for the public opinion.Research method of content analysis in this study is selected among the channels such as Kanal D, Atv, Samanyolu Haber and Artı 1 as they have different approaches to ideologies. In the study, the method of judgemental samples is used and also obtained data how they have worked on voice records news from these different channels.Theoretical framework relevant to the literature method was based on the first two chapters of the study. The concept of news in the first section, which turned into a daily event how television news, and news content factors influence the values that make us the elements of the event are described. The second part of television journalism, television concept of objectivity in journalism in need of protection, are discussed objectivity in news production process stages. The ethics, TV show and TV journalism that changes have been mentioned problems encountered in journalism ethics.From the third chapter of the study, it has been conveyed the analysis of TV channels that are examined. Four seperate channels in the prime news event of the examination day audio recordings have been examined by the method of content analysis of handling. The discourse of the announcer, perforated prepared text, the kj are used, the notice period for the person's talking time was transferred. Again, it was tried to convey the charts prepared in accordance with the analysis of the research findings. It comes to the solution with the help of this analysis and tables. In the survey, research in the ideological trend in television channels owned by preparing news content news content have been shown to be very effective. Personal ideas, it was observed that different approaches regarding the person who subjects to the ideological news. A person reported to have other opinions out of sight of the broadcaster, the event that the owner of the event, even if the person did not find place in new. Moreover, this perspective of both kj'y used to, and the news text, and is seen to be reflected in the same way the discourse of the speaker. Announcer repeated many times in the news discourse, the subtitles can be noticed easily supported these two discourse. In particular, the description of the person supporting the view channel in the newsletter has found place for a long time, he found the opposite view of the newsletter, or it is concluded that very little space or cannot find any place.en_US
dc.identifier.citationBaca, K. (2015). Televizyon haberciliğinde nesnellik: Ses kayıtlarının TV haberlerinde ele alınışı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5807
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTelevision newsen_US
dc.subjectTelevizyon haberlerien_US
dc.subjectVoice recordingen_US
dc.subjectSes kaydıen_US
dc.subjectObjectivityen_US
dc.subjectNesnelliken_US
dc.subjectNewsen_US
dc.subjectHaberleren_US
dc.subjectJournalismen_US
dc.subjectHaberciliken_US
dc.titleTelevizyon haberciliğinde nesnellik: Ses kayıtlarının TV haberlerinde ele alınışıen_US
dc.title.alternativeTelevision in journalism objectivity : The handling of audio recording in TV newsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
422452_removed.pdf
Boyut:
727.24 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Kübra Baca
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: