Kamu yönetiminde çıkar çatışması ve önleme yolları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kamu yönetiminde çıkar çatışması kavramı etikle ilgilidir. Kamu görevlisinin ve yakınlarının/tanıdıklarının kişisel çıkarları ile kurumun çıkarları çatıştığı zaman gerçekleşir. Böyle bir durumla bütün kamu görevlileri karşılaşabilir. Ancak önemli olan bu durumun önlenmesidir. Çıkar çatışması durumlarının yönetilememesi durumunda ise etik dışı davranışlar gerçekleşmektedir. Bu nedenle çıkar çatışması durumlarının önlenmesi etik dışı davranışların gerçekleşmesini önleyecektir. Bu tez bu nedenle çıkar çatışması ve önlenmesi üzerinde durmaktadır. Bu konuyla ilgili kavramsal çerçeve etikle bağlantılandırılarak anlatılmaktadır. Ayrıca bu konuyla ilgili Türkiye'deki düzenlemeler ve durumdan bahsedilmekte, Tokat'ta kamu görevlileri arasında gerçekleştirilen anket çalışması ile de çıkar çatışması algısı ölçülmektedir.
In public administration, coflict of interest is about ethics. Conflict of interest occurs when public officials and their relatives/acquaintances personel interests conflict with the interest of the institution. All public officials may face such a situation. However, it is important to avoid the situation. In case of a bad management of conflict of interest situations, unethical behaviors occurs. Therefore, the avoiding of conflict of interest situations will prevent the occuring of unethical behaviors. This thesis, for this reason, focuses on avoiding of conflict of interest. The conceptual framework on this issue describes by contacting administration ethics. In addition, it is explained regulations on this issue and the situtations in Turkey, a survey which execute in public officials in Tokat is measured at the perception of conflict interest.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamu yönetimi, Public administration, Conflict of interest, Çıkar çatışması, Ahlak, Ethics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şimşek, Ü. (2012). Kamu yönetiminde çıkar çatışması ve önleme yolları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.