Sektör odaklı mesleki eğitim, sektörün işletmecilik eğitiminden beklentileri ve Antalya örnek uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Değişen dünya ve yoğun rekabet baskısı çalışanlardan beklentileri de farklılaştırdı. Daha önce kendisine verilen işi kendisine verilen iş yapma yöntemleriyle yapan kişiye nitelikli çalışan denilirken, günümüzün nitelikli çalışanı, ekip çalışmasına yatkın, her düzeyde liderlik üstlenebilecek, problem çözme yeteneğine sahip, sorumluluk üstlenebilen, yaratıcı, yeniliklere açık, kendini ve içinde olduğu sistemi geliştiren, teknolojiyi kullanabilen özelliklerdedir. Bu bireyleri yetiştirecek eğitim kurumları daha önce öğrenciyi standart ve dış dünya ile çok kesişmeyen bir müfredatla eğitirlerken ve öğrencinin iş bulma rekabetinde mezun olunan okul hiçbir rol üstlenmezken, günümüzde özellikle mesleki eğitim veren okullardan temel beklenti, mezun ettikleri öğrencileri onların ürettikleri bir ürün olarak görmeleri, onlara sektö-rün beklentilerine uygun müfredatla eğitim vermeleri ve mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde ve çalışma hayatında onları desteklemeleridir. Nasıl ki, endüstriyel ürünlerde üretici işletmenin sorumluluğu o ürünün ekonomik ömrü boyunca devam ediyorsa, mesleki eğitim veren okulların sorumluluğu da öğrencinin iş yaşamı boyunca devam edecektir. Eğitim sadece okulda değil, sektöründe içinde olduğu bir düzlemde gerçekleşecektir. Mesleki eğitimin laboratuarı ve derslikleri artık sektördür. Öğrenci her zaman gerçek iş hayatının içinde olacak ve mezun olduğunda onun gereklerine sahip tüm özellikleri taşıyacaktır. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik Bölümünden sektörün beklentilerini öğrenmek ve sektörün beklentilerine uygun nitelikteki öğrenciyi mezun edebilmek için müfredatta yapılacak değişikliklere esas verileri almak için Antalya şehir merkezinde KOBİ’lere yapılan tanımlayıcı araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Sektör odaklı eğitim, Müfredat yönetimi, Education, Sector-focused training, Curriculum management

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

20

Künye

Ardahan, F. (2010). Sektör odaklı mesleki eğitim, sektörün işletmecilik eğitiminden beklentileri ve Antalya örnek uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, (20), 55-76.