İlköğretimde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını, iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelemektir. Araştırmanın veri toplama grubunu, 2008-2009 yılları arasında Konya ilinde görev yapan ve ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler arasından tesadüfi küme örnekleme yoluyla seçilen toplam 315 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde veri toplamak için, Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Okullardaki Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılığın uyum, özdeşleştirme ve içselleştirme boyutundaki değişkenliği hem iş doyumları hem de okullardaki örgütsel yaratıcılık anlamlı bir şekilde açıklamaktadır
The aim of this study was to examine the prediction level of primary school teachers' job satisfaction and school's organizational creativity on organizational commitment. The participants were 315 primary school teachers selected from primary school teachers working between 2008 and 2009 using random-cluster sampling method. Organizational Commitment, Organizational Creativity in Schools, and Job Satisfaction scales were used for data collection. The data was analyzed using statistical methods. Results demonstrated that there is a significant relationship between organizational commitment, job satisfaction and school's organizational creativity. The compliance, identification, and internalization dimensions of organizational commitment were explained by primary teachers' job satisfaction and schools' organizational creativity levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

İlköğretim Online (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

2

Künye