Bazı yeni tip asimetrik Schiff bazları ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-04-11

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yeni asimetrik üç dişli Schiff bazı ligandlar, 1,2-fenilendiamin, 4-metil-1,2-fenilen diamin, 2-hidroksi-1-naftaldehit ve 9-antrasenkarboksaldehit kullanılarak sentezlendi. Schiff bazı ligandlar ve bunların metal kompleksleri, FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV-Vis, XRD, ESR, elementel analiz ve floresans çalışmaları kullanılarak yapısı aydınlatıldı ve karakterize edildi. Ligandlar ve bunların metal komplekslerinin antibakteriyel etkinlikleri Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Streptococcus mutans RSHM 676, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 karşısında incelenmiştir. Antibakteriyel aktivite tayini sıvı mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak yapıldı. Genel olarak çalışmaya alınan maddelerin Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere benzer MİC değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. HL1A maddesinin Ni, Pb, Zn ve ZnL2A türevleri Pseudomonasaeruginosa ATCC 27853 suşu için ampicillinden daha düşük MİC değerlerine sahip oldukları görülmüştür
A new asymmetrical tridentate Schiff base ligands were synthesized using 1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde. Schiff base ligands and their metal complexes were synthesised and characterized by using FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV?Vis, XRD, ESR, elemental analysis and fluorescence studies. The antimicrobial activity of the ligands and their metal complexes were studied against Staphylococcus aureus ATCC 29213,Staphylococcus aureus ATCC 25923,Streptococcus mutans RSHM 676, Enterococcus faecalisATCC 29212,Escherichia coli ATCC 25922,Pseudomonasaeruginosa ATCC 27853. The determination of the antibacterial activity was done using the broth microdilution methods. In general, it has been determined that the studied compounds have MIC values similar to Gram-positive and Gram-negative bacteria. It has been found that Ni, Pb, Zn derivatives of HL1A and ZnL2A has lower MIC values than ampicillin for Pseudomonasaeruginosa ATCC 27853 strain

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antibakteriyel, Antibacterial, Asimetrik schiff baz, Asymmetrical schiff base, ESR, Metal kompleks, Metal complexes, XRD

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erdanay, D. (2013). Bazı yeni tip asimetrik Schiff bazları ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.