Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanmakta olan bir hastada Stenotrophomonas maltophilia peritoniti

dc.contributor.authorAtalay, Hüseyin
dc.contributor.authorGüney, İbrahim
dc.contributor.authorBağlıcakoğlu, Murat
dc.contributor.authorKayıkçıoğlu, Erkan
dc.contributor.authorTonbul, Halil Zeki
dc.contributor.authorTürk, Süleyman
dc.date.accessioned2020-03-26T17:26:14Z
dc.date.available2020-03-26T17:26:14Z
dc.date.issued2008
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractStenotrophomonas maltophilia peritoniti sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarında kötü prognoza ve kateter kayıpları- na neden olabilir. S. maltophilia, nadir bildirilen peritonit etkenlerinden biridir. Olgumuz, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldan beri SAPD tedavisi yapılan 65 yaşında bir erkek hastadır ve ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma ve periton sıvısında bulanıklık şikâyeti ile polikliniğ imize başvurmuştur. Nefroloji servisine yatırılan hastanın tekrarlanan tahlillerinde periton sıvısında lökosit: 5600/mm3 ve kültüründe S. maltophilia tekrar tespit edildi. Kan tetkiklerinde ise lökosit: 18500 K/uL, CRP: 110,5 mg/L tespit edildi. Periton sıvısı kültürü antibiyogramında bu mikroorganizmaya karşı etkin olduğu tespit edilen seftazidimnetilmisin antibiyotikleri başlandı. Enfeksiyon yönünden parametreleri takip edilip, 21 gün antibiyotik tedavisi uygulandı. Sonuç olarak S. maltophilia peritonit etkeni olarak nadir görülmesine rağmen kötü prognoza neden olabilir. Periton kateteri çekilmeden etkin antibiyotik verilmesi ile tedavide başarılı olunduğuna dikkat çekmek istedik.en_US
dc.description.abstractStenotrophomonas maltophilia peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients is associated with poor prognosis and loss of CAPD catheter. S. maltophilia is one of the rarely reported microorganism in peritonitis. The case, 65 years old man with chronic renal failure who was followed for CAPD treatment for 3 years, presented with fever, abdominal pain, nausea, vomiting and cloudy peritoneal fluid. At our nephrology clinic, in the patient’s peritoneal fluid 5600/mm3 leucocyt was found and in his culture Stenotrophomonas maltophilia was isoleted. In blood analysis: leucocyt was18500 K/uL, CRP was 110,5 mg/L. In culture, microorganisms were sensitive to combination of ceftazidime and netilmicin and these drugs were applied to patient for 21 days and at the same time infectious parameters were followed. In conclusion, S. maltophilia is rarely the causative agent in peritonitis but it causes severe peritonitis. We want to emphisize that with proper antibiotic protocol, loss of catheter is prevented and complete treatment is possible in S. maltophilia infected CAPD patientsen_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.identifier.issn1300-7718en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage124en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RrNU9ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/22081
dc.identifier.volume17en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleSürekli ayaktan periton diyalizi uygulanmakta olan bir hastada Stenotrophomonas maltophilia peritonitien_US
dc.title.alternativeStenotrophomonas maltophilia peritonitis in a continuous ambulatory peritoneal dialysis patienten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar