Mardin folkloru

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-05-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Farklı kültür coğrafyalarında büyük devletler kurmakla kalmayıp bulunduğu coğrafyanın medeniyet temsilcisi de olmuş Türk milleti büyük yürüyüşleri sırasında daima farklı kültürlerle iletişim halinde olmuş; bu da, kültürel anlamda, karşılıklı etkileşimlerin doğmasını sağlamıştır. Bu etkileşimler sonucunda bir yandan farklı ürünleri ortaya koyan milletimiz diğer yandan kendi harsından doğan kültür ve sanat hayatını terk etmemiş, bir kısım değişikliklerle birlikte milli kültürünü ve onun bir sonucu olan milli sanatını da yaşatmayı bilmiştir.Türk halk edebiyatı ürünleri, bir milletin kültürünün temelini oluşturur, aynı zamanda bir milletin aynasıdır. Bu folklor ürünleri, Türk halkının sevincini, kederini, savaşlarını ve gelecekten beklentilerini ortaya koyan birer belgeleridir. Bu çalışma Mardin ve çevresinde hala yaşamaya devam eden halk bilimi unsurlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Yaptığım bu çalışmayla Mardin ve yöresinin geleneğe bağlı yapısını ortaya koymaya çalıştım. Bu çalışmayı yapmamdaki temel amacım, teknolojik gelişmeler karşısında günden güne kaybolmaya başlayan geleneksel yapının ve kültürel değerlerin yok olmadan derlenmesi, yazıya geçirilmesi ve edebiyat dünyasına, gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.Bu ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bizlere büyük görevler düşmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, iletişim araçlarının (internet, televizyon, gazete, vb.) çoğalması nedeniyle kültürel değerlerimiz değişime uğramış, insanlar arasındaki ilişkiler azalmış ve toplum olabilme bilinci giderek zayıflamıştır. Bütün bunların sonucu olarak kültürümüzün bir parçası olan anlatmaya dayalı ürünler, eski önemini yitirmiş ve unutulmaya yüz tutmuştur.Türk milleti, sağlam ve köklü bir geçmişi olan ve her zaman geçmişiyle, kültürüyle gurur duyan yüce bir millettir. Milletimiz, sağlam geçmiş ve kültürü sayesinde, bu coğrafyada yüzyıllardır varlığını sürdürmüş ve dünya döndükçe de sürdürecektir.
The Turkish nation, which has not only established big states in its different cultural geographies but also has always been in contact with various cultures, as well, so this caused some cultural interactions. As a result of interactions, our nation which created different works in certain ways has never left the cultural and artistic life emerging from its own civilization and it also managed to make its national culture and national art continue to exist as a result of its national culture with a few alterations.The base of a certain nation?s culture is composed of Turkish folk literature works and it is also like a mirror of a nation. Such folklore works are the documents revealing the happiness, the sorrow, the wars and the future expactations of a nation.This study involves the folklore components that still exist in and around Mardin. With this study, I tried to present the structure based on the traditions in and around Mardin. I mainly aimed that the traditional structure disappearing as a result of ever-increasing technology and the cultural values should be compiled with being damaged and extinct and written and should be transferred to the world of literature and next generations. We are responsible for the protection of these works and transferring them to the next generations. Due to the developments in technology and communication (such as internet, tv, newspapers) our values have undergone some changes and the communication among members become rarer also the national awareness deteriorated. Consequently, the works based on narration, once an important part of culture, began to lose their importance and were almost forgotten.The Turkish nation , which has strong a background, has always been proud of its culture. Our nation, thanks to its such strong background and culture, has always existed in this geography and hopefully it will last forever.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mardin, Atasözleri, Proverbs, Bilmeceler, Riddles, Coğrafi özellikler, Geographical properties, Efsaneler, Mythologies, El sanatları, Handicrafts, Folklor, Folklore, Fıkralar, Jokes, Kültür, Culture, Masallar, Tales, Tarihi yapılar, Historic structures, Türküler, Folk songs

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ayan, A. Ü. (2012). Mardin folkloru. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.