KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE BİR AKTÖR OLARAK DEVLETİN GÜCÜ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, küreselleşme tartışmalarının özünde ve bu tartışmaların çeşitlenmesinde temel belirleyici olarak devletin etkinliği ve küreselleşme karşısındaki gücüne ilişkin farklı algıların olduğunu iddia etmektedir. Küreselleşme, uluslararasılaşma; liberalleşme, evrenselleşme; batılılaşma gibi çok farklı şekillerde ve bağlamda tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, devletin etkinliği ve gücü bağlamında, güçlü küreselleşmeye karşı zayıf devlet ve zayıf küreselleşmeye karşı güçlü devlet şeklinde ya da başka bir ifade ile yapı merkezli yaklaşımlar ve aktör merkezli yaklaşımlar şeklinde sınıflandırılabilir. Bu çalışma, devleti etkileşimde bulunduğu yerel, bölgesel ve küresel toplum karşısında ne pasif bir kurban ne de tam otonomi sahibi olarak görmek yerine, hem bu yapıları etkileyen hem de onlardan etkilenen yerel, bölgesel ve küresel otonomisi olan bir aktör olarak değerlendirmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Küreselleşme, Globalization

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

24

Künye