Mekanın pazarlama açısından önemi ve tüketici tercihleri-memnuniyeti çerçevesinde otomobil sahipleri üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşen pazarlardaki artan rekabet sonucu, ürün sayısı da artmış ve bu ürünleri birbirinden ayırma ihtiyacı meydana gelmiştir. Bu nedenle satıcılar hem ürünlerini diğer ürünlerden ayırt etme hem de tüketiciye vaat ettikleri belli bir kalite düzeyini korumak açısından markalama faaliyetlerine girişmişlerdir. Marka bir isim olabileceği gibi, bir işaret, sembol, logo veya renk olabilir. Otomotiv sektöründe yaşanan rekabet, firmaların pazarları çok boyutlu olarak ele almalarına yol açmıştır. Otomobil tercihinde demografik, sosyal ve psikolojik faktörlerin incelenmesi üreticiler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, araştırmayla ilgili kavramsal çerçeve çizilecek ve belirli marka otomobil sahiplerinin, otomobilde marka tercihleri ve tercihlerinin memnuniyetlerine etkisinin ölçüldüğü araştırmanın bulguları değerlendirilecektir.
As a result of the increasing competition in the globalizing markets the number of products has been rising and the need of differentiating these products has become evident. Therefore, sellers embarked upon marking activities in order to differentiate their products from similar ones and protect the quality level of their products which they promised to their customers. A brand may be a name as well as a sign, a symbol, a logo or a colour. The competition in the automotive sector forces companies to consider the market as a multidimensional concept. Investigating the demographic, social and psychological factors in the people’s choices of automobiles is of great importance for manufacturers. In this context, the theoretical framework of the research subject will be given and the findings of the research which measure the people’s choices of the automobile brands and the effects of their choices to their satisfaction level for the owners of some preset brands will be avaluated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Brand, Automobile ownership, Consumer satisfaction, Consumer behaviour, Marka, Otomobil sahipliği, Tüketici tatmini, Tüketici davranışı

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

20

Künye

Bişkin, F. (2010). Mekanın pazarlama açısından önemi ve tüketici tercihleri-memnuniyeti çerçevesinde otomobil sahipleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, (20), 411-433.