Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde sağ ve sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının geleneksel ve doku doppler yöntemleri ile ölçümü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, 20 term hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan ve 50 sağlıklı term yenidoğanın, sağ ve sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları konvansiyonel ve doku Doppler teknikleri ile bir yıl boyunca incelenmiştir. Çalışmamızda sol ventrikül EF ve FS değerleri vaka ve kontrol grubunda normal sınırlarda bulunmuş olup bu iki grup arasında EF ve FS açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Hasta ve kontrol gruplarında yapılan tüm çalışmalarda mitral kapakta E velositesi A velositesinden, sağ ventrikülde ise diyastolik fonksiyonların azaldığını düşündürecek şekilde triküspid kapakta A velositesi E velositesinden daha yüksek bulunmuştur. Her iki ventrikülün hipoksiden etkilenmesine bağlı olarak diyastolik fonksiyonların bozulmuş olduğu ve bu etkinin sağ ventrikülde daha uzun süre devam ettiğini destekler şekilde, doku Doppler incelemede vaka grubunda sol ventrikülde ölçülen Am velositesi 1. ve 2. incelemede Em velositesinden büyük, sağ ventrikülde ölçülen Am velositesi ise tüm incelemeler boyunca Em velositesinden büyük olduğu görülmüştür. Çalışmamızda E/Em oranının sol ve sağ ventrikülde vaka grubunda kontrol grubundan büyük bulunması her iki ventrikülün diyastolik fonksiyonlarının anoksiden etkilenmiş olduğunu gösteren diğer bir bulgu olarak saptanmıştır. Tei indeksi veya diğer adı ile miyokard performans indeksi sol ve sağ ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını noninvaziv olarak ölçen bir yöntemdir. Sağ ventrikülde pulsed ve doku Doppler yöntemi ile bakılan Tei indeksleri tüm çalışmalarda vaka grubunda kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. Pulsed Doppler ile elde edilen Tei indeksi ortalama değerleri vaka grubunda sol ve sağ ventrikülde zamanla anlamlı azalma göstermiştir. Doku Doppler yöntemi ile elde edilen Tei indeksi, vaka grubunda sol ventrikülde zamanla anlamlı olarak azalırken sağ ventrikülde zamanla anlamlı bir azalma görülmemiştir. Hipoksik iskemik ensefalopatili hastaların Sarnat evrelemesi kullanılarak hipoksiye maruziyetleri derecelendirildiğinde, daha ağır hipoksik etkinin bulunduğu Sarnat evre 3 ve 2 gruplarında pulsed ve doku Doppler ile ölçülen Tei indekslerinin kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulunması, bu özelliğin Sarnat evre 1'de olmaması, Tei indeksinin artmış olduğu hipoksik ensefalopatili bebeklerin evre 1'den daha ileri bir evrede olduklarını söylemede yardımcı olacaktır.
In this present study, diastolic and systolic functions in right and left ventricles of the 20 term newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy and 50 term healty newborns were assessed by traditional and tissue Doppler echocardiography during one year period. In our study, EF and FS values obtained from case and control groups were found to be in normal ranges and no statistical difference between the two groups were detected in point of EF and FS. It was demonstrated that transmitral E velocity was higher than A velocity while A velocity was higher than E velocity through tricuspid valve in all examinations suggesting a decrease in right ventricular functions for all case and control groups. Left ventricular Am velocity was statistically higher than Em velocity in the first and second examinations while right ventricular Am velocity was significantly higher than Em velocity for all examinations, suggesting that both ventricles were influenced owing to hypoxia and this effect persisted for a longer time in right ventricle. In our study another finding suggesting that both ventricles diastolic functions were influenced from anoxia was the higher ratio of E/Em in case group than in control group. Tei index (myocard performance index) is a noninvasive technique that assesses the systolic and diastolic functions of right and left ventricles. Tei indexes determined for right ventricle by pulsed and tissue Dopler techniques were higher in case group than in control group during the study period. The mean values of the Tei indexes determined from the right and left ventricles by pulsed Doppler technique decreased significantly by the time in case group. Although Tei index values obtained from left ventricle by tissue Doppler imaging decreased by the time, this amelioration was not detected for right ventricle. When we use Sarnat clacification in order to grading the magnitude of hypoxic damaging we found that Tei index values detected by pulsed and tissue Doppler imaging were significantly higher in case group than in control group among patients belong to Sarnat-3 and 2 who were significantly affected from hypoxia. We concluded that patients with hypoxic encephalopathy who had abnormal high Tei index values probably are belong to a more advance stage than the Sarnat 1, since Tei index values were not different from the control group in this group of patients.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hipoksik iskemik ensefalopati, Hypoxic-ischemic encephalopathy, Sistolik fonksiyonlar, Systolic functions, Diyastolik fonksiyonlar, Diastolic functions

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Alp, H. (2008). Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde sağ ve sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının geleneksel ve doku doppler yöntemleri ile ölçümü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.