Cep telefonu kullanımının in vitro düzeyde bazı semen parametrelerine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son yıllarda giderek yaygınlaşan cep telefonu kullanımı ve beraberinde getirdiği RF radyasyon akıllara elektromanyetik kirliliği ve dolayısıyla bu kirliliğin insan sağlığına olası etkilerini getirmektedir. Günümüzde ikinci nesil cep telefonları 900 ve 1800 MHz frekans aralıklarında yayın yapmaktadırlar. Bu frekans aralıkları yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar sınıfına girmektedir ve insan sağlığı üzerindeki zararları konusunda bilim dünyasında fikir birliği yoktur. Çalışmamızda 20'şer numunelik iki grup oluşturulmuş ve bu gruplardan birine 900 MHz RF radyasyon uygulanırken diğerine 1800 MHz RF radyasyon uygulanmıştır. Her bir grup kendi içinde kontrol grubu, 2,5 cm maruziyet grubu ve 10 cm maruziyet grubu olmak üzere üçe ayrılmıştır. 2,5 cm maruziyet grubu ile 10 cm maruziyet grubuna aynı anda RF radyasyonu uygulanırken kontrol grubuna RF radyasyon uygulanmamıştır. Her grup standart semen parametrelerinden motilite yönünden ve DNA bütünlüğü bakımından değerlendirilmiştir. Hem 900 MHz hem 1800 MHz frekans bantlarında gerek 2,5 cm maruziyet grubunda gerekse 10 cm maruziyet grubunda a+b tipi hareketlilik bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır (p>0,05). DNA yapı bütünlüğü bakımından Akridin Oranj boya yöntemi ile karşılaştırılan gruplarda ise hem 900 MHz hem de 1800 MHz frekans bantlarında mesafe ile ters orantılı olacak şekilde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç saptanmıştır (p<0,05). RF radyasyon kaynağına olan uzaklık azaldıkça radyasyonun DNA bütünlüğünü bozma oranının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla numune ile RF radyasyonun diğer semen parametrelerine de etkilerinin daha uzun süreli bir maruziyetle değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Last years usage of mobile phones has gained extensive level. To question the RF pollution effect on human health is reasonable. Current mobile phone broadcasting frequency is 900 and 1800 MHz. This band is at high frequency range and scientific committee has not a consensus of this band is harmful to human health. In our study we prepared two groups (n: 20) whom 900 MHz and 1800 MHz band of RF was investigated. In each group three applications was recoded as, one control (no any RF application) group, one 2.5 cm distance to RF source group and one 10 cm distance to RF source group. Each study group was evaluated according to sperm motility and DNA integrity. Both in 900MHz and 1800MHz frequency bands for 2,5 cm and 10 cm distance applications there was no any statistical difference (p>0,05) according to a+b motility parameter. When comparison was done according to Acridine Orange staining to reveal DNA integrity, there was statistically meaningful difference (p<0,05) related inversely with distance between 900MHz and 1800 MHz study groups. As conclusion spermatozoa DNA integrity is disturbed as RF radiation is closer. It is meaningful to continue our study with evaluating more semen parameters and larger number of samples interacting with RF radiation

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Manyetik alanlar, Magnetic fields, Meni, Semen

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çoruh, D. (2010). Cep telefonu kullanımının in vitro düzeyde bazı semen parametrelerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.