Türk Cumhuri̇yetleri̇ İle İli̇şki̇leri̇mi̇ze Ekonomi̇k Açıdan Bi̇r Yaklaşım

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Ağutos

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1992 yılında bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki ortak değerler (din, dil, kültür ve coğrafi yakınlık) nedeniyle bağımsızlıklarının ilk günlerinden itibaren başlayan işbirliği, bir takım olayların etkisiyle değişen bir hızla devam etmektedir. Bu ilişkilerden biri olan ekonomik ilişkiler; dış ticaret, müteahhitlik, yatırım, bankacılık, finans ve diğer alanlarda gerçekleşmektedir. Ancak bu ilişkiler yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında gerçekleşen ekonomik ilişkilerde daha kalıcı adımlar atılması için bazı yapısal düzenlemelere gidilmesi ve bir takım önlemler alınması gerekmektedir.
Because of the common values with the Turkish Republics, took their in dependency in 1992, our cooperation has been countinuing with a changable speed under the effects of some events , since the first days of their in dependency. Economic relations, one of these relations, are on foreign trade, contractory, investment, finance and some other areas. However, these relations are still not in satisfactory level. In order to achive have more permanent economic relations between Turkey and Turkish Republics, there should be some structural changes and some precautions should be taken.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türk Cumhuriyetleri, Ekonomik İlişkiler, Turkish Republics, Economic Relations

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

12

Künye

Alagöz, M., Yapar, S., Uçtu, R., (2004). Türk Cumhuri̇yetleri̇ İle İli̇şki̇leri̇mi̇ze Ekonomi̇k Açıdan Bi̇r Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 59-74.